Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1173 - Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup

Skal 6 blokke i Gellerup rives ned? - Nej, det er da hul i hovedet!

Høringssvar vedr. lokalplan 1173, Aarhus Kommune af Tine Hind, visuel kunstner og beboer i Gellerup med blik for områdets kvaliteter, og Inge Vestergaard, arkitekt og forsker i efterkrigstidens arkitektur og transformation med blik for en
tidssvarende og ansvarlig forvaltning af de allerede iboende værdier
20220621
SKAL SEKS BOLIGBLOKKE i Gellerup rives ned? - Nej, det er da hul i hovedet!
Første billede:
Gellerup er som Arktis på toppen af kloden! Her er åbent og højt til loftet. Gellerup er en
global landsby. Gellerup er som andre almene boligområder en fantastisk og effektiv
integrationsmaskine: det er her sammensmeltningen sker.
Hvad vi har brug for, er et sted, hvor alle mennesker kan ånde frit og uden frygt.
Åben øjnene! Se! Vi kan ikke leve uden hinanden.
Ødelægger I disse frodige oaser, stiller I jer til dommere over hvem, der er hvad.
Tænk jer om! Stop op! Tag det roligt!
Gellerupparken er et stykke kulturhistorie. Det danske velfærdssamfund blev skabt af visionære
socialdemokratiske tænkere, der satte det industrielle byggeri i system for at afhjælpe bolignøden efter
anden verdenskrig. Gellerups udformning har visioner og er arkitektonisk kvalitet af højeste karat.
Andet billede:
Blokkene er isbjerge på Arktis, de skaber en markant helhed omkring den store grønne park,
der knytter bydelen sammen om et identitetsskabende frirum.
Byggeriet er en lys og rolig ramme, et køligt landskab, hvor blokkene som store isskosser
driver forbi under skyerne. Et sted hvor der er plads til forskellighed, hvor man kan folde sig
ud. Et sted hvor blokkenes rytme og menneskenes bevægelser danner et samspil, hvor
menneskers basale behov for tryghed opfyldes. Denne tryghed findes, hvis I afstår fra at jagte
og true, hvis I afstår fra at forfølge.
Lige siden Gellerup blev tænkt og formet har bebyggelsen været udskældt. Det var især betonen og
byggeskikken, der stod for tur. Senere kom samfundsmæssige ændringer af Danmarks demografi også til.
Man forsøgte at reparere på de problemer, der opstod, men initiativerne led ofte nød. De markante og
velproportionerede boliger og boligblokke blev set som ikonet på en dårligdom, der i virkeligheden var
skabt, fordi man ikke havde forudset konsekvenserne af danmarkshistoriens største industrielle
byggeindsats. Politisk blev der ikke taget vare på konsekvenserne af en kolossal samfundsændring! Gellerup
har fået mange knubs! Ved dette lokalplansforslag kan vi se ind i nye knubs, denne gang af global og
klimatisk karakter. Ved et dansk mål om en fremtidig 70%s reduktion af CO2 udslippet inden 2030, vil
byggeriet skulle reducere sit udslip til materialer, ved opførelse og ved transport. Nutidens opmærksomhed
på byggeriets klimabelastning er altoverskyggende. Her i 2022 vil det derfor være helt uansvarligt og
umoderne at rive gode boliger ned.
Tredje billede:
Sprækkerne i Arktis’ isbjerge gemmer på hjem for op mod 80 forskellige kulturer. I skyggernes
hemmelige hulrum lever vi side om side bag facadernes grafiske strukturer. Inde i opgangens
rustikke skakt fandt jeg ved første færd en fremstrakt hånd, blev budt velkommen, fik en ny
familie, jeg lærte det sprog at kende som tales her: hjertets sprog. I blokkene i Gellerup lever
folk fra et utal af steder i verden i fred med hinanden. Hvor i verden ser vi det ske?
Hvorfor åbner politikerne og kommunen ikke øjnene op for kvaliteterne i Gellerup? hvorfor hænger man
fast i gamle doktriner om, at ”beton er slum”? – Beton er tværtimod et hit! - Ikke al beton rummer dårlige
levemuligheder, noget beton er definitivt bedre arkitektur end andet. Her i Gellerup findes fantastiske
boliger! Desuden virker det politisk uansvarligt i vores samfund, at sælge byggemuligheder til
pensionskasser og private spekulanter. Hvorfor sælger man ikke nogen af boligerne som private ejerboliger,
der kan renoveres, så man undgår nedrivning! På den måde kan man skabe et blandet boligområde og
bevarer den kulturelle værdi, der allerede er. Med nænsom renovering er boligerne lige til at flytte ind i.
Prøv at forestil jer, hvordan man i fremtiden vil berømme og elske at bo i Gellerup, hvor generøse boliger er
til rådighed.
Fjerde billede:
Som beboer i Gellerup er det åbenlyst at vi må lære af hinanden på tværs af kulturer og ruste
os til at skabe et mellemmenneskeligt samspil med en global horisont, hvor vores
efterkommere kan overleve og skabe et meningsfyldt liv. Det handler om respekt for
hinanden og for kloden, om børnenes ARV. Rives de seks blokke ned, er vi aktivt med til at
accelerere isbjergenes smeltning i Arktis. Tænk på, hvad det vil skabe af interne problemer i
familier og i det enkelte menneske! Tænk på børnene! Hvad det vil koste hele samfundet, jeg
tør slet ikke tænke på, hvad en sådan handling vil have af omkostninger – og hvem er det, der
betaler regningen? Mennesker der i forvejen er på dette sted, fordi de har mistet alt i deres
hjemland. Det er skammeligt. At bidrage positivt til at vende vækst til modvækst vil kræve en
kæmpe indsats af os alle – det vil kræve, at vi som mennesker er villige til at afstå, villige til at
tænke på helheden og ikke på vores eget lille selv. Det er os, der har overskuddet.
Gellerup består af et usynligt og vidt forgrenet netværk. Alle mennesker har deres netværk, den enkelte
familie har sit netværk. Nedrivninger sønderriver disse netværk, skaber ulykkelige tvangsforflyttede
familier. Man bliver rykket op med rode, måske genhuset, måske flyttet til andre boligområder, hvor man
må søge at reparere de løsrevne tråde, med usikkerhed på om familien vil vokse sammen igen?
Vejen frem mod et nyt Gellerup går gennem dyb respekt for beboerne, arkitekturen og klimaet. Det
betyder, at alle beslutninger om yderligere nedrivning skal skrottes, der er allerede revet nok ned i
Gellerup!
Med venlig hilsen
Tine Hind og Inge Vestergaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tine Hind og Inge Vestergaard

Indsendt

21/06/2022 20:24

Sagsnummer

HS2683944

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H443

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00