Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1173 - Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup

Lokalplan 1173

Jeg vil advare imod den påtvungne nedrivning af boligerne i Gellerup. Reelt er det Århus Kommune, der har påtvunget nedrivning af flere boliger end højest nødvendigt, såfremt loven skulle følges.
Almenboligloven siger, at der højest må være 40 % almene familieboliger tilbage i forhold til 2010, når nedrivningerne gennemføres. Boligministeren opgjorde i 2019 ved godkendelsen af udviklingsplanen for Gellerup/Toveshøj, at ved realiseringen ville man komme ned på 31,8 % - dvs. der vil blive nedrevet væsentligt flere boliger end påkrævet.
Endvidere er selve lovgivningens forhold til de europæiske menneskerettighedskonventioner til behandling i retssystemet. Internationalt er der rejst hård kritik af den danske lovgivning. Senest har Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), som er stiftet af Europarådet til overvågning af menneskerettigheder rettet en skarp kritik af Danmark i sin rapport udgivet 9. juni 2022. ECRI kommer med følgende anbefaling:
"ECRI anbefaler som en prioritet, at de danske myndigheder for at undgå tvangsudsættelser for at nå lovgivningens mål med hensyn til en mere balanceret sammensætning mellem ikke-vestlige, EU-borgere og "indfødte danskere" i kvartererne, som bl.a. benævnes "parallelsamfund", i stedet indfører positive incitamenter for alle berørte befolkningsgrupper for at nå det erklærede mål. " (ECRI-rapportens pkt. 89)
Nedrivningerne af boligblokkene står for det stik modsatte af positive incitamenter, og Århus Kommune bevæger sig derved ud af et spor, som er i strid med vurderinger fra europæiske menneskerettighedseksperter.
I stedet for at accelerere et (muligt) brud med menneskerettighederne i form ved som myndighed at give tilladelse til nedrivningerne, burde Århus Kommune sætte nedrivningerne i stå indtil retten har talt. Altså indtil der foreligger klarhed om den bagvedliggende lovgivning lever op til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller ej, Hvis kommunen vælger at ignorere dette forhold, så kan det blive meget dyrt og ikke særligt smukt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Iversen

Indsendt

21/06/2022 20:28

Sagsnummer

HS4335851

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H443

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00