Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse til Lokalplan 1169

Efter at have konsulteret Rådgivende Ingeniør Finn Berthelsen har vi neden stående indsigelse mod det planlagte byggeri på Oddervej 75 - 79, Højbjerg.

INDSIGELSE

Høringens navn.: Forslag til Lokalplan nr. 1169 - Boliger mellem Oddervej og Solbrinken i Højbjerg.
Afsender: I/S af 15.09.89, Højbjerg, ejere af Oddervej71 - 73 og Solbrinken 2, inkl. 9 garager.

BYGGEPROJEKT ODDERVEJ
Som ejere og beboere i naboejendommen Oddervej 71 - 73 og Solbrinken 2 er vi meget betænkelige ved at skulle være nabo til byggeprojektet Senior Fællesskabet på Oddervej.

Vi kan bl. a. anføre følgende relevante indsigelser:

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Den nye lokalplan lægger op til en bebyggelse på 2150 kvm., på et grundareal på 2150 kvm.
Det fremgår at den nye bebyggelse omfatter i alt 29 boliger. Det giver en bebyggelsesprocent på 105 %, hvor der normalt kun må bebygges 50% i max. 3 etager,

Den nye bebyggelse placeres primært langs Oddervej trukket lidt tilbage fra skel på et stærkt skrånende terræn med store niveauforskelle, som vil kræve store terræn reguleringer.
Forslaget angiver at man ønsker at bygge den nye bebyggelse sammen med naboejendomme som en sammenhængende arndbebyggelse.

Som ejere af naboejendommen er vi meget betænkelige ved at lægge en ny ejendom på et stærkt skrånende terræn op af en ældre bygning fra 1942, med de jordbundsforhold, der er i området (ler) og de risici der er ved udgravning og byggeri tæt op af gavlen i nr. 73 med eventuelle revnedannelser eller sætningsskader til følge.

Eventuel ny bebyggelse bør friholdes, således at der er adgang til bagvedliggende område via port eller sti mellem de 2 ejendomme.

ADGANG TIL GRUNDEN
Den primære adgang til den nye bebyggelse skal ske fra Oddervej via en ny adgangsvej over cykelsti og fortov og via port i facade ind til bagvedliggende område med P-pladser og ophold.
Oddervej er meget stærkt trafikeret med biler og cyklister, som den nye adgangsvej skal passere.
Samtidig er Oddervej på stykket ned mod krydset med Rosensvangs Alle med stor hældning ned ad bakken, og med dårligt udsyn på grund af in svingende vej, så der vil komme sårbare cyklister med stor hastighed med de risici der er ved at passere en hoved adgangsvej til en boligbebyggelse.
Desuden er adgangsvejen placeret ved et meget trafikeret kryds hvor der overfor er et T kryds med udmunding af Kragelunds Alle I Oddervej, ligesom der udfor nr. 75 - 79 er en venstresvingsbane på hele strækningen.
Trafikafviklingen med adgang fra ny boligbebyggelse ud over fortov og vej vil være vanskelig og måske kun muligt med højresving ved udkørsel og højre sving ved indkørsel.
Der tinglyst sekundær adgang via Solbrinken 6 til Oddervej 79.
Denne vejret ønskes anvendt til til- og frakørsel til fælleshus, samt til adgang for niveaufri adgang til de 29 lejligheder m.m..
Dette vil helt klart øge trafikbelastningen på vejen og dermed på Solbrinken.

PARKERINGSPLADSER
Lejlighederne ønskes opført med 22stk. små lejligheder med et areal < 60kvm. og 7 stk. store boliger med et areal > 60 kvm..
Dette udløser krav til ialt 16 stk. alm. P-pladser og 2 stk. handicap- pladser, eller i alt 18 stk P-pladser til 29 boliger.
Lejlighederne er beregnet til 50+ og det må påregnes, at de fleste lejligheder om ikke alle har mindst 1 bil, som kræver en P-plads.
De omkringliggende villaveje er i forvejen belastet af parkerede biler og er forholdsvis smalle.
Det kan forudses, at parkering på villeveje vil tiltage, såfremt der gives tilladelse til et så stort antal lejligheder med så få parkeringspladser på Oddervej 75 - 79.
Behovet for P-pladser vil også blive øget ved arrangementer i fælleshuse med mere

Torleif Vodsgaard og Janne Wibling, I/S af 15.09.09, Højbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torleif Vodsgaard og Janne Wibling,

Indsendt

05/08/2022 12:05

Sagsnummer

HS2716796

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde
Hørings-id

H456

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00