Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bebyggelsesprocent på 40!

Vi sidder og kigger ud på det nu foreslåede lokalplanlagte område i aftensolen. Træernes blade risler på den anden side af hækken, kornet bølger. Her er natur i et ellers tætbebygget Tranbjerg. Området er en stor bakketop. Vi nyder fuglefløjt, selvsåede træer, buske, krat, og ellers bondemandens tilsåede sorter. Vi ved, det skal nydes. Snart kommer asfalten, nedlæggelse af en naturtop op af Tranbjerg Sø, og byggemaskinel vil længe herske over vores elskede naturtop.
Vi vil herfra gøre indsigelse imod forslag til Lokalplan 1167 og tillæg nr. 115 til Kommuneplan 2017:
1) Vi vil gøre indsigelse på at der skal ryddes natur for at bebygge på små grunde med en meget stor bebyggelsesprocent - afvigende fra de generelle regler på 30% - her indstilles til 40%.
2) Vi vil gøre indsigelse mod manglende grønt bælte/grøn kile, der bør skille den nye bebyggelse fra den eksisterende nordlige bebyggelse (Trankær Vænge).
3) Vi vil gøre indsigelse mod de 2 grunde X og Y, som med mulighed for en bebyggelseshøjde på 8,5 meter vil afskære eksisterende parceller fra grønt bælte.
4) Vi vil gøre indsigelse mod regnsvandssø/opsamlingssøens mulige lugtgener grundet evt. stillestående vand
5) Vi vil gøre indsigelse mod nybebyggelse med tagterrasser mod nord til gene for eksisterende parcelhushaver og indkig i eksisterende haver
6) Vi vil gøre indsigelse mod rekreativ stis forløb på nordsiden af regnvandsbassin til gene for eksisterende beboer i det eksisterende nordlige parcelhuskvarter (og anmode om udelukkende en sydgående sti om bassinet.
7) Vi vil gøre indsigelse mod dræning af vand i området, i forbindelse med etablering af nye grunde, af frygt for at eksisterende grunde nord for området bliver påvirket og eventuelle sætningsskader opstår på eksisterende bebyggelse.

Vi ser de flere kortlagte grundvandsforhold med betydning for drikkevandet i området, som en stor bekymring og ønsker derfor området friholdt for bebyggelse.

Mange tanker til Tranbjergs natur og beboere, som har haft stor glæde af den dejlige bakketop.

De bedste hilsner
Ditte Højgaard Madsen og familie
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ditte Højgaard Madsen

Indsendt

13/07/2022 21:15

Sagsnummer

HS1387926

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00