Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1167 - Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg

Vi henviser til offentlighedsfasen for Lokalplan 1167 v/Tranbjerg med flg.kommentarer og indsigelser til lokalplanforslaget.

Lokalplan 291, stk.8 fra 1987.

Området er i den oprindelige lokalplan udlagt som offentligt, rekreativt område(Park). Lokalplanforslag 1167 medfører, at den oprindelige park for hele byområdet nedlægges og erstattes af bebyggelse.
Vi foreslår at byggegrundene benævnt X og Y fjernes af planen og enten erstattes ved en ændret disponering af bebyggelsesplanen eller helt udgår. Hvis disse 2 grunde udgår, kan det grønne område beliggende imellem planens nordlige grænse og bebyggelsens stamvej udvides mod vest og blive et samlet grønt område til stor kvalitet for både nye og eksisterende bebyggelse nord for planområdet. På den måde kan oprindelige bestemmelse i lokalplan 291 - parkformål fastholdes, om end i et mere beskedens omfang.
Byggegrunden X ligger for nuværende indenfor "sårbart drikkevandsområde" og har ydermere behov for terrænregulering, hvilket yderligere begrunder, at denne bør udgå af planen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

John Jensen og Gitte Hold

Indsendt

15/07/2022 12:40

Sagsnummer

HS9904099

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00