Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vi henviser til offentlighedsfasen for Lokalplan 1167 v/Tranbjerg med flg.kommentarer og indsigelser til lokalplanforslaget.

Bebyggelsens højde.
Der er i lokalplanforslaget stillet krav om bebyggelsens højder og etageantal i § 8.7. Det fastsættes, at der maksimalt må opføres bebyggelse i max. 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter. Desuden bestemmes i § 8.7, at der på grundene benævnt X og Y må bebygges i max. én etage og i 8,5 meters højde.
Vi går ud fra, at højden for bebyggelse på grundene X og Y på 8,5 meter må være en fejl, idet der er tale om samme højde som bebyggelse i 2 etager. Vi gør indsigelse imod denne fastsatte højde tæt på de eksisterende nabobebyggelser og opfordrer til, at højden på grundene X og Y fastsættes til 5,5 meter svarende til intentionen om, at bebyggelsen bliver i én etage. Vi går ud fra, at bestemmelsen om max. én etage på disse grunde er fastsat netop ud fra hensynet til nabobebyggelsen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

John Jensen og Gitte Hold

Indsendt

15/07/2022 12:57

Sagsnummer

HS7187141

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00