Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1167 - Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg

Vi henviser til offentlighedsfasen for Lokalplan 1167 v/Tranbjerg med følgende kommentarer og indsigelser til lokalplanforslaget

Grundvand
Vi har kendskab til, at eksisterende bebyggelse på nabogrundene er beliggende i et område, hvor grundvandet står meget højt. Dette erfares ved dialog med de nuværende
grundejere og fremgår også af data fra DinGeo.
Ændrede afløbsforhold i lokalplanområdet vil medføre, væsentligt ændrede hydrauliske forhold, ikke alene for lokalplanområdet, men også for de til liggende arealer. Det fremgår ikke af materialet vedrørende lokalplanen, om der er gennemført beregninger af den hydrauliske model der fremkommer når lokalplanområdet får ændrede afløbsforhold.
Vi må derfor taget et væsentligt forbehold for de ændringer, som en ændret bæreevne.

Ansvaret for eventuelle kommende sætninger i den eksisterende bebyggelse, som følge af den påtænkte dræning, går vi ud fra, må være lokalplanområdets kommende grundejere.
Lokalplanområdet har en jordbund, der er karakteriseret ved en meget lav vandledningsevne.
Vi efterlyser derfor dokumentation for, at lokalplanens regnvandsbassiner kan løse opgaven med bortledning af regnvand, idet de kommende grundejere ikke selv har mulighed for at etablere faskiner til formålet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

John Jensen og Gitte Hold

Indsendt

15/07/2022 13:29

Sagsnummer

HS4458123

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00