Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelser til Lokalplan 1167

HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 1167

Som udgangspunkt er jeg imod bygning af boliger på marken, som tidligere var omfattet af lokalplan 291 stk 8 fra 1987. Området var her udlagt som rekreativt område (park), som med et pennestrøg er nedlagt.

Aarhus kommune har selv været fortaler for biodiversiteten, den vil ved et kommende byggeri forsvinde. Jeg har boet her i 30 år, hvor der har været skiftende afgrøder på marken, og hvor vi har haft besøg af hjorte, harer, fasaner, ræve, masser af forskellige fugle, ja sågar en stork har der været i vores sumpede område. Derfor har vi heller ikke klaget over, der ikke er sket noget på området, da kommunen i forvejen har haft svært ved at vedligeholde vores stier og fortove i området.

Jeg er også utilfreds med at Aarhus Kommune tilsidesætter alle regler såsom at ændre en eksisterende sø beskyttelses linie fra 150 til 50 m, Aarhus Kommune ændrer byggeprocenten ved at hæve den fra 30 til 40.

Når det så er sagt, er jeg godt klar over, der mangler parcelhusgrunde i området. Vi har hørt, der tidligere (før 1-6-2021) har været afholdt borgermøder om udviklingen og visionerne for Tranbjerg, og hvor nogen syntes, det var en god ide. Dog har vi i Trankær Vænge 1-25 aldrig hørt om, man på dette tidspunkt skulle bebygge denne mark syd for os.
Med lokalplan 1167 med ca 103 sider mener jeg de evt. kommende købere bliver bundet på hænder og fødder. Jeg forestiller mig ikke i andre parcelhusområder, der er så mange regler om, hvordan man skal bygge de nye huse.

I lokalplan 1167 er det små grunde med huse i forskudt plan i op til 8,5 m, og hvor haverne noget steder kommer til at gå opad mod bakken, og vandet løber som sagt nedad. Hvad med indbliks gener fra bakken, Er der overhovedet lavet beregninger på dette, hvor høje buskene skal være?
Har man overhovedet lavet beregninger på, hvad det vil koste i grundejerforenings kontingent for at vedligeholde bakken og de andre grønne områder? Ja er der overhovedet økonomi i at byggemodne dette område med bakke og sumpet område?

Jeg er også meget bekymret for grundvandet. Vi er beliggende i et område, hvor grundvandet står meget højt. Vi har tit haft klar vand i vores hække. Ændrede afløbsforhold (som der blev sagt på borgermødet) tæt på de eksisterende grunde mod nord vil muligvis give sætningsskader. Er Aarhus kommune klar til erstatningssager mod det? Dette er før sket i andre kommuner, hvor klageren har fået medhold.

Jeg er også bekymret for regnvandsbassinnet. Vil det give gener for os beboere der støder op til? Stillestående vand med myg og lugtgener til følge?

Jeg er også bekymret for trafik støj. Der er lige lavet nye undersøgelser, der påpeger, man bliver syge af denne trafik støj, og jeg mener en sådan planlagt støjvold vil skæmme området.

Jeg foreslår byggegrundene X og Y fjernes af planen, da især X ligger i det sårbare drikkevandsområde. Samtidig skal der terrænreguleres på denne grund, for ellers vil det helt sikkert være sumpet, og befæstigelsesgraden gør, at haven kommer til at vende mod nord til stor gene for både nye og eksisterende naboer.

Jeg foreslår derfor man i stedet laver et grønt område på tværs til stor kvalitet for nye og eksisterende beboere. Jeg foreslår også man flytter grusstien om på den anden side af regnvandsbassinet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Else Schultz

Indsendt

16/07/2022 10:23

Sagsnummer

HS3669650

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00