Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1167 - Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg

Indsigelse mod lokalplan 1167

Der gøres hermed indsigelse mod lokalplan nr. 1167 for Tingskov Allé, Tranbjerg.

Området er oprindeligt i lokalplan nr. 291 udlagt som et rekreativt område, men er aldrig blevet etableret som et sådant, da det i mange år har været dyrket som landbrugsareal, der fungerer som en grøn kile, når man kommer ad Tingskov Allé og kører mod det østligste Tranbjerg og Mårslet.
Det er med til at skabe en fornemmelse af et grønt uderum og friareal i Tranbjerg. Det giver variation i landskabet og udsigt til mosen, når man kommer gående fra Tranbjerg Centret og ned ad den gennemgående “kirke-sti”.

Tingskov Allé er i dag allerede rigeligt belastet med trafik, efter der er kommet en ny udstykning i Tranbjerg Øst. Yderligere bebyggelse på det omtalte område i lokalplan nr. 1167 vil også betyde yderligere øget trafikbelastning på Tingskov Allé.

Det er som beboer i området ikke trygt at holde på Tingskov Allé og skulle svinge til venstre op ad Trankærgårdsvej. Tilladt hastighed er i øjeblikket 60 km i timen på Tingskov Allé. Der mangler en decideret indsvingningsbane og nu hvor den nye bebyggelse ifølge de forelagte skitser skal have indkørsel meget kort efter, at man er drejet ind ad Trankærgårdsvej, forudsiger jeg, at det kommer til at skabe endnu større trafikale udfordringer i nærområdet og dermed også utryghed og potentiale til trafikulykker.

Indkørslen til den nye bebyggelse bør som minimum rykkes yderligere nordpå, så man er sikker på at lave det rigtigt fra starten af og således at trafikken ind ad Trankærgårdsvej kan afvikles forsvarligt. Der vil opstå situationer, hvor man lige efter at have drejet ind på Trankærgårdsvej skal være ekstra opmærksom på, om der holder biler, der skal svinge til venstre ind i den nye bebyggelse. Den skitserede indkørsel til området, er altså beliggende for tæt på Tingskov Allé og der er desuden placeret en gadelampe præcis i det område, hvor der ifølge skitserne, skal være indkørsel til den nye udstykning. Se vedhæftede billeder.

Området i lokalplanen er i øjeblikket levested for bl.a. rådyr, harer og forskellige insekter. Som nabo til området, ser man ofte harer græsse på marken og sommeraftener kan man opleve rådyr på området. Altså natur og dyreliv i sin bedste form, som vil blive ødelagt ved at bebygge området. Der appelleres i stedet til, at Aarhus Kommune gennemfører den oprindelige lokalplan nr. 291 og etablerer et rekreativt område i samspil med mosen, som er et flittigt brugt fristed/”uderum” for både indbyggere i Tranbjerg og udefrakommende.

Der er generelt mange borgere, der benytter stien rundt om mosen hver uge.
Alternativt kunne området etableres som et område under ”Tranbjerg bli´r vild”, hvor man forsøger at skabe et endnu grønnere Tranbjerg til gavn for biodiversiteten.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tina Kristensen

Indsendt

04/08/2022 15:56

Sagsnummer

HS3100188

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00