Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 1167

Tranbjerg Fællesråd har sammen med vores medlems-foreninger i nærliggende grundejer- og andelsforeningener i området, fulgt processen omkring Lokalplan 1167 med stor interesse, og har nedenstående kommentarer til planen:

Vi undrer os, ligesom de nærmeste naboer over, at man fra kommunens side har valgt at udstykke netop dette område, som med den nuværende lokalplan er udlagt til grøn rekreativt område/park, og som ikke ligger naturligt op til boligbyggeri, med de dispensationer, som iflg planen skal gives pga søbeskyttelses-og grundvandslinier, samt det bakkede terræn.

Det er derfor vores håb, at I vil tage hørringssvar fra omkringliggende Grundejer- og andelsforeninger med i de sidste overvejelser, så der både kan blive taget hensyn til nuværende beboere i området, og skabt sammenhæng med området generelt, hvis planen bliver gennemført.
Det gælder både ifht stier, de planlagte boligers højde og placering, samt det rekreative område, som bør anlægges med mindst mulige indkigs-gener for de nærmest naboer på Trankærvænge, samt Kirkevænget.

Vi har derudover endnu en kraftig opfordring til, at man også husker at få tilført ekstra ressourcer til dagtilbud, skole, fritidstilbud etc, således at byen Tranbjerg har mulighed for at tilbyde eventuelle tilflyttere mulighed for at benytte lokale tilbud, og ikke skal sende dem vidt omkring i distriktet.

Ligeledes ville det være ønskeligt at man får undersøgt en løsning på den nuværende alt for høje hastighed for biler på Tingskov Alle, som nu med denne plan skal servicere endnu flere biler, via en allerede vanskelig tilkørselsvej. Der er dagligt farlige situationer, som ville kunne forebygges ved en hastighedssænkning, samt forbedrede udkørselsvej ved Trankærgårsvej.

Mvh
Helle Søby Degn
Formand Tranbjerg Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Søby Degn

Indsendt

08/08/2022 11:03

Sagsnummer

HS0256745

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00