Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar Vedr. forslag til lokalplan 1167

Den planlagte ændring af lokalplanen vedr. byggeri på Trankærgårdsvej i Tranbjerg er nært forestående, og jeg holder fast i et lille halmstrå, i min tro på at der er ordentlighed, troværdighed og ikke mindst lydhørhed til i Aarhus Byråd.

Det må i denne sag være en uoplyst medarbejder fra Børn & Unge, der giver grønt lys til nyt byggeri der igen øger presset på daginstitutioner/Skoler/Fritidsaktiviteter i Tranbjerg. Et opkald til pladsanvisningen vil fortælle, at nye små børn i Tranbjerg skal være heldige, hvis de bliver tildelt plads i daginstitutionerne eller dagplejen i Tranbjerg. Børnene sendes til Hasselager, Viby og andre steder med til tider dårlige busforbindelser. Tranbjerg har i årevis været presset på institutionspladser, og Skolen som på begge afdelinger er nedslidte og kæmper med dårlig økonomi, humper sig igennem med frivillige borgeres arbejdskraft og indsamlinger/sponsorater/fonde, der kan give børnene en legeplads og udendørsarealer som ikke bare er en asfalteret betongård. På fritidsdelen er der også pres på i vores skønne by, hvor der hvert år afvises børn til forskellige hold/aktiviteter, da der ikke er kapacitet til flere.

Aarhus kommune har store planer om byfornyelse, biodiversitet og grønne områder (plastikgræs) i midtbyen, og så sletter man rask væk de fleste grønne kiler rundt i oplandet. Grønne kiler, som netop kan bringe natur og forståelse for biodiversitet og dyrenes verden tættere på borgerne.

I dette tilfælde vil man så ændre lokalplanen, så den kan passe ind i kommunens planer om at sælge 21 byggegrunde på et dårligt egnet stykke jord, og andre beskriver så godt problemerne omkring vandreservoir, sårbart grundvandsområde samt trafik. Et stykke jord der i 30 år har været udlejet til dyrkelse af afgrøder, og som derefter skulle være til gavn for borgerne i Tranbjerg.

Vi er mange, har jeg forstået, der gennem de 30 år har kontaktet kommunen, netop for at høre om den planlagte park, og der er vi er alle blevet henvist til lokalplanen, som beskriver at der efter udløb af det 30-årige lejemål med landmanden, skal etableres en park - et område der vil passe fuldstændig ind i området, ved siden af skov og sø.

Det er under al kritik, at man vælger at handle på en måde, hvor man som borger ikke kan have tillid til de planer, løfter og regler der udarbejdes af Aarhus kommune og at Byrådet med den ene hånd skriver under på noget, og samtidig lægger andre planer med den anden hånd.

Ydermere er det skræmmende, hvorpå man vil omgås/dispensere for reglerne omkring rent drikkevand, for at opnå et salg af 21 byggegrunde.
Det kan som almindelig borger i Aarhus kommune være nærmest uhyggeligt at tro, kommunens økonomi afhænger af at få solgt 21 byggegrunde i Tranbjerg J.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inge Merete Bossow

Indsendt

08/08/2022 17:53

Sagsnummer

HS0751359

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00