Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vedtagelse af lokalplan nr. 1167 undergraver retsbevidstheden i Aarhus Kommune

Vel vidende at det er Kommunens ret til enhver tid at ændre en eksisterende lokalplan ved at vedtage en ny lokalplan, der dog ikke må stride mod kommuneplanen, er det mit ærinde med dette høringssvar, at appellere Aarhus Kommune til at udvise ordentlighed ved at skrinlægge planerne om etablering af et boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg.

Ved etableringen af boligområdet nord for det planlagte boligområde, bebyggelsen Trankær Vænge 1-25, var der i lokalplan 291 blevet lovet, at området, der i dag har adressen Tingskov Allé 19, ville blive udlagt til rekreativt område, og der blev derfor anlagt stier fra bebyggelsen til dette areal.

Ved efterfølgende henvendelse til Aarhus Kommune blev det imidlertid oplyst, at det rekreative område først kunne etableres når en længerevarende lejeaftale med en lokal landmand var udløbet. Som tiden gik har bebyggelsen beboere fundet stor herlighedsværdi ved udsigten til det dyrkede landbrugsareal, som ændrer karakter i løbet af året, og som har et rigt dyreliv.

I Aarhus Kommunes Planstrategi Klog vækst frem mod 2050 udtrykkes der en hensigt om, at biodiversiteten skal øges. Hvis Kommunen mener noget seriøst hermed, vil der her være en fantastisk mulighed for at få magt som man har agt.

Hertil kommer:
- Etableringen vil kræve grundvandssænkning med risiko for sætningsskader på de omkringliggende ejendomme
- Etablering vil ske på et sårbart grundvandsområde
- Især anlæggelse af grundene X og Y, jf. kortbilag 2, forekommer besynderlige, og alt for tætte på den eksisterende bebyggelse Trankær Vænge 1 - 25.

Kommuneplanen har til hensigt, at styrke det kommunale demokrati ved inddragelse af borgerne i lokalplaner og kommuneplaners tilblivelse. Hvis Aarhus Kommune hverken vil udfordre borgernes retsbevidsthed eller undergrave deres tiltro til demokratiet i denne lokalplansproces vil man afstå fra at etablere et boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

John Andersen

Indsendt

09/08/2022 23:02

Sagsnummer

HS1423259

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Tranbjerg
Hørings-id

H458

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00