Gå til hovedindhold

Dialogmøde om Lokalplanforslag nr. 1119, Latyrusvej

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om planerne for et nyt område ved Latyrusvej til blandede byfunktioner

Invitationen kan ses på denne side, under "Materialer"

En række lodsejere ønsker at opføre en ny bebyg-gelse til boliger og erhverv, og Aarhus Kommune ønsker at opføre en daginstitution. Planområdet er en del af et større erhvervsområde, som er under omdannelse til blandede byfunktioner. Lokalplanen giver mulighed for at opføre etage- og tæt/lav-byg-geri i 3 til 5 etager med udnyttet tagetage i en form for karrébebyggelse.

På mødet vil Aarhus Kommune fortælle om selve planforslaget og muligheden for at indsende hø-ringssvar. Den private udvikler vil fortælle om det kommende byggeri. Her bliver der mulighed for at stille spørgsmål til den kommende omdannelse.

Program fra 17:00 - 18:30

•    Velkomst
•    Oplæg om lokalplanens indhold og byggeriet
•    Spørgsmål og dialog
•    Afrunding

-----------------

Forslag til lokalplan nr. 1119

Lokalplanforslaget er i høring fra den 15. september til den 10. november 2022. Du kan i denne periode indgive høringssvar og orientere dig i materialet på deltag.aarhus.dk.

 

Materialer (1)

Begivenheden

Dato
Tirsdag d. 25. oktober 2022
Tid
17:00 - 18:30
Lokation
Folkehuset Risskov
Adresse
Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov
Tilmeldingsfrist
Fredag d. 21. oktober 2022

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Borgerinddrager Ida Brams Jensen, jidb@aarhus.dk