Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Teknik og Miljø

Nedlæggelse af bybus 22

Afdelingsbestyrelsen i Storbylandsbyen Marienlystvangen, der er beliggende mellem AUH Skejby og Tilst, som en sidevej til Marienlystvej, har med stor bekymring noteret sig planerne om at nedlægge busrute 22.

Storbylandsbyen er en almennyttig bebyggelse, afdeling 20 i Østjysk Bolig, hvor 50 % af beboerne kommer ind via medlemskab af Østjysk Bolig, mens 50 % af beboerne henvises gennem Aarhus Kommune pga. psykisk sårbarhed, truende hjemløshed m.v. Da kommunen råder over 25 % af den almennyttige boligmasse til henvisning via den akutte boligtildeling, er andelen af udsatte borgere i afdelingen meget høj.

Storbylandsbyen ligger i forvejen ret afsondret i forhold til offentlig transport, hvor man skal gå ca. 1.5 km ad et stisystem for at komme til enten linje 22 på Februarvej/Haslegårdsvej, eller linje 14 på Blomstervej/Bredskiftevej, der også kræver en gåtur på ca. 1.5 km. Den i forvejen begrænsede adgang til offentlig transport harmonerer dårligt med, at mange beboere i Storbylandsbyen, foruden en sårbar psyke, også døjer med diverse fysiske udfordringer, der gør, at en gåtur på 1.5 km kan være svær at overskue.

Da hovedparten af beboerne på Marienlystvangen er på overførselsindkomst, heraf mange på førtidspension, er de ofte helt afhængige af offentlig transport, da økonomien ikke tillader at eje en bil.

Nedlæggelse af buslinje 22 vil således begrænse beboerne af de 40 husstande betragteligt i forhold til at deltage i civilsamfundet som frivillige, komme i job med løntilskud som førtidspensionister eller som fleksjobbere og derved bruge deres resterhvervsevne, ligesom deres deltagelse i foreningsliv, adgang til venner og familie samt indkøb vil blive vanskeliggjort yderligere. Helt konkret har vi 2 beboere, der har brugt linje 22 til at komme til hhv. deres fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister, noget der ikke ville være muligt uden denne busrute, da transporttiden ville blive alt for lang i forhold til de få timer, de har kræfter til at arbejde. Ligeledes har vi beboere, der bruger bus 22 til deres frivillige arbejde og til sociale tilbud for målgruppen. Manges hverdag ville blive begrænset kraftigt uden adgang til denne buslinje.

At man så samtidig ønsker at nedlægge Hasle Bibliotek, marginaliserer en sårbar gruppe yderligere, da de nu skal bruge offentlig transport for at komme på biblioteket eller gå 3 km - offentlig transport, der nu samtidig planlægges nedlagt. Man fjerner altså samtidig både logistik og kultur i området, ligesom den lokale 365 (tidligere Fakta) som den nærmeste indkøbsmulighed, står for at lukke til nytår.

Det er stik imod Aarhus Kommunes ønske om inklusion af sårbare borgere og lugter i stedet af at afskære flere i forvejen udsatte boligområder yderligere fra deltagelse i det omgivende bysamfund. Hvis man ønsker at skabe en ghetto, er dét her opskriften!

Derudover harmonerer nedlæggelsen af linje 22 særdeles dårligt med planerne om, at der skal udbygges voldsomt i området Marienlyst Bydelen, hvor der - i første omgang - projekteres med ca. 1.000 boliger i et område, der i forvejen ligger langt fra offentlig transport.

At nedlægge buslinje 22 vil således både gøre en udsat gruppe mere udsat og gøre de 1.000 nye boliger i området mindre attraktive, hvilket kan betyde færre nye skatteborgere til Aarhus Kommune.

Det er vores håb som afdelingsbestyrelse for Østjysk Boligs afd. 20, at Aarhus Kommune vil besinde sig og se på, hvad buslinje 22 betyder for vore beboere - og vore naboer i andre udsatte randområder af Aarhus.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bestyrelsen for Storbylandsbyen Marienlystvangen, Østjysk Bolig afd. 20

Indsendt

14/11/2022 19:06

Sagsnummer

HS2567567

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H519

Kontakt

Teknik og Miljø

Økonomichef

Michael Johansson

Telefon: 8940 1550

Mail: mijo@aarhus.dk