Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nedlæggelse af Linie 22

Nedlæg ikke Linie 22, da bussen er vores livlinie til resten af byen. Statistikken er ganske vist ikke overvældende ved Langenæsbos stoppested i Augustenborggade nr. 21-25, men der bør tages hensyn til beboersammensætningen, da der er tale om kollektivhuse for ældre borgere.
De tre højhuse rummer 300 lejemål med ca. 400 beboere; desuden er der et plejehjem i underetagen i Langenæsbo. Kollektivhusene fungerer for adskillige beboere som beskyttede boliger, da mange er skrøbelige. En del går dårligt og er derfor afhængige af rollatorer; enkelte er kørestolsbrugere.
Den planlagte nedlæggelse af Linje 22 vil derfor få alvorlige følger for disse beboere, der er afskåret fra at kunne bruge offentlige transportmidler, hvis der er for langt til et stoppested. De vil således ikke kunne komme til aktiviteterne i Ældrecenteret i Ankersgade, eller selv kunne foretage indkøb i de nærmest liggende supermarkeder. De afskæres med andre ord fra at være selvhjulpne.
Også beboere, der er i stand til at gå op til Harald Jensens Plads, vil føle sig afskåret fra at deltage i aktiviteter, som finder sted om aftenen, da de ikke tør ikke gå fra Harald Jensens Plads over Langenæsområdet til Augustenborggade efter mørkets frembrud. Så også for dem er det helt afgørende, at der er et stoppested lige i nærheden af bopælen.
Hvis Linie 22 nedlægges, foreslås det, at bussen erstattes ved, at f.eks. Linie 5’s rute i det mindste én gang i timen føres ned omkring stoppestedet ved Langenæsbo og videre op til Harald Jensens Plads, hvor skift til andre forbindelser kan foretages.
Med venlig hilsen
Inge-Lise Westh Hansen
Augustenborggade 23 D, 13. tv.
8000 Aarhus C
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inge-Lise Westh Hansen

Indsendt

18/11/2022 16:28

Sagsnummer

HS2028503

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H519

Kontakt

Teknik og Miljø

Økonomichef

Michael Johansson

Telefon: 8940 1550

Mail: mijo@aarhus.dk