Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Teknik og Miljø

Passagerrådet anbefaler at styrke den kollektive trafik

Passagerrådet i Region Midtjylland er stærk bekymret over Aarhus Kommunes spareplaner i den kollektive trafik, idet det vil ramme byens svageste borgere samt turister og modarbejde den grønne omstilling.

Selv om kontantbetaling i bybusserne er aftagende, er det for mange svage borgere og udenlandske turister ofte den eneste mulighed for at købe en billet.
Hvis vi ønsker at nå klimamålene, og hvis vi ikke ønsker at udelukke grupper af medborgere og turister, er det vigtigt at tilbyde betalingsformer, som kan bruges af alle - især af de svageste.

En undersøgelse af Passagerpulsen om digitalisering i kollektiv transport fra juni 22 viser, at 23-35 procent af de danskere, der i udgangspunktet er digitale, mener, at de digitale selvbetjeningsløsninger kun ’i nogen grad’ opfylder deres behov, 6 procent mener, at de digitale selvbetjeningsløsninger ’i lav grad’ eller ’slet ikke’ kan opfylde deres behov.

Ifølge Dansmarks Statistik ejede kun 70% af de 65- 74 årige en smartphone i 2020, og kun 47% af borgerne på 75 år og opefter. Disse borgere har ingen mulighed at betale med Midttrafik’s billet app. Rejsekortet er for mange rejsende heller ikke en oplagt mulighed, da bestillingen af rejsekortet for mange ikke er intuitiv, og priserne er svære at gennemskue. En tank-op aftale kræver et betalingskort eller et tilgodehavende til de næste rejser.

For turister er det vanskeligt at erhverve et rejsekort og meget svært at få et tilgodehavende refunderet. Midttrafiks app kræver at man forstår billetreglerne, appen findes kun på dansk og engelsk og kræver en smartphone.

Vi ønsker at inkludere ALLE rejsende og netop de svageste rejsende er de vigtigste, fordi de ofte ikke har alternative rejsemuligheder.
Kan man overveje at finde andre betalingsmuligheder, som netop tilgodeser de svage rejsende og turisterne? Måske i analogi af parkeringsbilletterne som købes ved flere kiosker og som udfyldes med hånd?

Linje 22 betjener områder, som ikke betjenes af andre buslinjer så som Øgaderne, Åby og Langenæs. Ruten er også tilbringerrute for andre busser og jernbanelinjer, som måske vil tabe passagerer, hvis ruten nedlægges.
Det er vigtigt, at borgerne fra disse områder får et godt alternativt rejsetilbud, da man ellers kan frygte, at disse rejsende forlader den kollektive trafik til fordel for bilen.

Kan andre busruter omlægges og betjene de områder, som ellers kommer til at mangle en bus? Kan en billig flextrafik ordning indføres som erstatning for linje 22?

I en tid med store klima- og trængselsudfordringer anbefaler Passagerrådet i Region Midtjylland at udbygge den kollektive trafik for at give især bilisterne et attraktivt alternativ til bil. Dette reducerer ikke kun emissionerne,men også trængslen. Et attraktivt tilbud bliver brugt af byens borgere, som de stigende passagertal på letbanen viser.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hans Michael Betsch

Indsendt

21/11/2022 12:23

Sagsnummer

HS6118160

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H519

Kontakt

Teknik og Miljø

Økonomichef

Michael Johansson

Telefon: 8940 1550

Mail: mijo@aarhus.dk