Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Teknik og Miljø

Tænk på fremtiden - klimaet - stop nedlægning af rute 22 - omlæg og nytænk i stedet for!

I stedet for at forringe offentlig transport, som f.eks. nedlægning af rute 22, så tænk fremad og på miljøet, Gå i dialog med lokale grupper om løsninger! Måske findes både bedre og billigere løsninger.

- Brug f.eks. små eldrevne minibusser der hvor presset ikke er stort, i det mindste giv mulighed for at komme til byen og hjem dagligt mindst 1 gang.

- Pres ikke familier der kan, til at anskaffe bil 2, pga. dårlig offentlig transport.

- Hvis transporten bliver så svær for ældre, handikappede og udsatte at man fravælger at tage til meningsfuldhed/sociale fællesskaber, så kan kommunen overføre besparelserne til øgede udgifter til bostøtte og andet pga. øget mistrivsel.

- Kan rute 2 måske mindst 2 gange dagligt omlægge og køre ad Fjældevængets busvej over lommen og Haslegårdsvej. Det vil i det mindste give mulighed for en gang daglig at komme til og fra byen.

- Kunne man for de områder/mennesker der bliver mest ramt, indføre en form for Månedskort til Flextrafik.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Merete Vind Jensen

Indsendt

24/11/2022 12:02

Sagsnummer

HS0104179

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H519

Kontakt

Teknik og Miljø

Økonomichef

Michael Johansson

Telefon: 8940 1550

Mail: mijo@aarhus.dk