Gå til hovedindhold

Høringssvar

Besparelser i Aarhus Kommune

Høringssvar vedr. besparelser i Aarhus Kommune
I spareforslaget skal Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjyllands samarbejdsaftale fra 2024 nedskæres med 300.000.
Vi mener beslutningen er taget på et forkert grundlag. Det er rigtig i tælleugerne 43 og 44 2021, var fremmødet ikke så stort, men der var Corona, influenza og var man forkølet, måtte man ikke komme i foreningen. En del af vores brugere kommer også flere gange om ugen, ja nogen endda op til 4 gange, men må kun tælle 1 gang.
Konsekvensen af beslutningen hvis den bliver gennemført er: Vi må lukke vores aktiviteter og vi kan ikke drive stedet.
Det vil få store konsekvenser for vores brugere, da de betragter stedet som deres andet hjem og det eneste sted hvor de føler sig hørt, set og accepteret, som de er. De er blandt samfundets svageste borgere og kan ikke benytte sig af div. tilbud ude i byen.
De fleste af vores brugere er hæmmede i deres evne til kommunikation - det kan være pga. afasi, motoriske udfordringer eller svigtende koncentration og hukommelse. Nogle kan decideret ikke gøre sig forståelig overfor fremmede, og vores tillids-relationer med dem er udviklet over år. En del er fritaget for digital- og telefonisk kontakt med det offentlige, og har brug for, at vi hjælper dem meget konkret. På trods af disse vanskeligheder, kan de være både normalt begavede og veluddannede, og det kan selvsagt være ydmygende, at skulle have nye folk involveret i personlige anliggender. En lukning af vores tilbud vil fordre en ikke ubetydelig opnormering af bla. neuro-bostøtteområdet i Århus Kommune.
Desuden modtager vi borgere fra henholdsvis bofællesskaberne Møllevangsalle, Børglumvej og Stefanshjemmet i vores aktiviteter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jette Sloth Flohr

Indsendt

08/11/2022 15:44

Sagsnummer

HS5628890

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69