Gå til hovedindhold

Høringssvar

Det Kreative Værksted i Malling

Der er i sparekataloget lagt op til at afslutte samarbejdet med Det Kreative Værksted (DKV) i Malling, og dermed de facto lukke tilbuddet, hvilket vil være en stor fejltagelse. De borgere, der er i målgruppen for DKV, har typisk haft svært ved at finde et egnet tilbud, før de kommer på DKV, hvor de møder dedikerede, engagerede og kompentente pædagoger og medarbejdere. DKV er et tilbud med få brugere, hvilket netop tilgodeser de særlige behov, som brugerne har. Udover udviklingshæmning har mange af brugerne psykiske problemer i form af angst eller depression. Der er ikke tilsvarende tilbud i samme størrelse, og slet ikke i lokalområdet, og derfor er det frygten, at flere brugere ikke kan finde et andet egnet tilbud, hvis de ikke har DKV. De udviklingshæmmede borgere, som bruger DKV, er ikke nødvendigvis selv i stand til selv at transportere sig selv til Århus, og det vil derfor ikke være muligt for dem at benytte et andet af kommunens tilbud - hvilket vil betyde meget dårligere trivsel for disse borgere. Det er derfor misforstået, at Aarhus Kommune vil spare penge ved at stoppe samarbejdsaftalen. Det er mit indtryk af DKV, at det er et helt særligt sted, som formår at favne og tilgodese hver enkelt brugers behov på en fantastisk måde. Jeg er selv pårørende til en af disse borgere, og jeg har set og ser hvilken forskel dette tilbud har gjort - og som intet andet tilbud tidligere har formået. Jeg tror heller ikke, at et andet tilbud (ovenikøbet med lang transporttid, som ikke er en mulighed for min pårørende), i fremtiden vil kunne imødekomme dette. DKV's brugere vil desværre være i stor risiko for at falde ned imellem to stole, hvis sparekataloget gennemføres. Aarhus Kommune vil begå en meget stor fejl ved at stoppe samarbejdet med dette unikke tilbud og tvinge DKV til at lukke.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thea Vigel

Indsendt

08/11/2022 16:36

Sagsnummer

HS7127541

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69