Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. konsekvenser ved lukning af Musik & Medieværkstedet

Sølund Musik-Festival Har siden 1996 været samarbejdspartner til Musik & Medieværkstedet. Som verdens største festival for- og med mennesker med udviklingshandicap har vi oplevet hvordan Musik & medieværkstedet har været både kulturel inspirator og accelerator for de udviklingshæmmedes egen subkultur.
Vi lever i en tid hvor økonomiske prioriteringer konstant er på dagsorden, og vi skal alle forholde os aktivt til det faktum, at der ikke er penge til alt det, vi ønsker os. Det må vi acceptere.
MEN! Samtidig er det vores borgerpligt at hjælpe -, støtte – og skabe opmærksomhed til de mennesker (læs: politikere), der skal prioritere pengene. Hvis de spare foranstaltninger de iværksætter direkte skaber merudgifter i forhold til de eksisterende tilbud. Det er netop det der sker hvis de lukker Musik & Medieværkstedet pr. 1. januar 2024.
En lukning af Musik & Medieværkstedet betyder en flytning af de borgere der aktuelt benytter tilbuddet over til de kommunale aktivitetstilbud. Gode tilbud, men tilbud ikke kommer til at leveretilnærmelsesvis de samme resultater som Musik & medieværkstedet gør. Der bliver IKKE lavet et alternativ med samme fokus på musik og medier. Der bliver IKKE lavet et nyt tilbud der kan rumme de borgere, der har brug for fred og ro – genkendelighed – selvstændighed – faste rammer – tålmodighed, og en tro på at vi nok skal nå de mål, vi har sat. Det er så vigtigt, at vi erkender, at der er borgere, der ikke kan indgå i de store sammenhænge, som de kommunale tilbud er. Der ikke kan indgå i et arbejdsforhold, selvom vi gør alt for at tilpasse forholdene til den enkelte borger. De er musikere, de er "handipresse" journalister, de er kort sagt kunstnere på hver deres virkefelt. De elsker deres arbejde…
Vi har været medfinancierende i koncert ture i både indland og udland. Vi har, ikke uden en vis stolthed repræsenteret "DET VI KAN", når vi har de rigtige rammer at arbejde i. Den ramme er Musik & Medieværkstedet. Mere en 50 Covid 19 koncerter blev det til, og gav stort glæde og håb til alle de mennesker der blev spillet for på landets bosteder. Generelt financierer "Værkstedet" selv en stor del af deres ture. Uden offentlige tilskud.
Festivalen startede i 2015 et internationalt seminar – Music Unites Europe(MUE) for musikere med udviklingshandicap. 25 kursister fra 4 lande satte hinanden stævne til 8 dages seminar, med musik, performance og personlig udvikling. Det blev fra starten en kæmpe succes. Hele "rygraden" i seminaret er Musik & Medieværkstedet. De har med entusiasme og smittende glæde "gået til opgaven med krum hals". Vi har i fælleskab udviklet projektet i en betydelig mere progressiv retning. I 2022 Satte vi 5 musikere fra Musik & Medieværkstedet sammen med 20 diakonstuderende fra Diakon højskolen i Aarhus. Find selv ud af hvad I kan, hvordan I vil gribe det an, ingen umiddelbar støtte af undervisere, men med retten til at bede om støtte – Vi skal have en gospelkoncert i forbindelse med festival gudstjenesten og efterfølgende skal I optræde på store scene med 6 numre der skal relatere til de største artister der har optrådt på festivalen. Det blev en kæmpe succes, hvor energien, glæden, sammenholdet og kærligheden til det de er bedst til lyste ud af hele holdet. Det var en stjernestund.
MUE's samarbejde med Diakonhøjskolen er ikke det eneste samarbejde som Musik & Medieværkstedet har været "krumtappen" i. Tætte relationer til VIA Aarhus, projekter med forskellige kor i Aarhus i forbindelse med koncertrækkerne der er afviklet på Sølund Musik Festival.
Vælger Aarhus Kommune at nedlægge "Værkstedet" trækker man gulvtæppet væk under en gruppe mennesker, der simpelthen ikke kan passe ind i andre rammer. Værkstedet giver tryghed, selvbestemmelse, medinddragelse og sidst men ikke mindst mærkbar udvikling i den udviklingshæmmedes liv.
Bliver besparelsen en realitet betyder det væsentligt øgede udgifter til ekstra bemanding, psykologtimer, medicin, mistrivsel med øget hjemmepleje som konsekvens. Da den største del af værkstedets "brugere" ikke vil kunne benytte de andre kommunale tilbud, de sygemelder sig, og de bliver de hjemme, med øget udgifter til personale på bostederne som konsekvens.
Alt i alt bliver det astronomiske merudgifter på både den korte- som den lange bane. Se det var jo ikke tanken, med den øvelse man er i gang med. Derfor tillader vi os at skrive til jer, eller rettere ansér vi det som vores pligt at gøre opmærksom på at "øvelsen" kommer til at koste flere penge end den eksisterende ordning. Dertil en masse menneskelige udgifter. Udgifter som ikke kan gøres op penge.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lasse Mortensen

Indsendt

09/11/2022 14:57

Sagsnummer

HS1158427

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69