Gå til hovedindhold

Høringssvar

BEVAR BOSTEDET ELLENGÅRDENS PLADSER

Der er gode økonomiske og faglige begrundelser for at bevare Bostedet Ellengårdens fulde kapacitet!
Behovet er der for alle pladser, det bliver dyrere at spare - og vi giver i denne høring et alternativt spareforslag.

FAKTA ER, at belægningen har været 100% over de sidste 5 kalenderår. Der har været et mindre fald i starten af 2022 - pladserne er nu fyldte, der er flow, og der er løbende forespørgsler om plads. Afvigelsen i starten af året er ikke en tendens, men snarere en atypisk afvigelse i kølvandet på coronaperioden.

FAKTA ER, at det er aarhusianske familier, der er indskrevet på pladserne: De seneste 5 år har 92% af akutpladserne været brugt af familier fra Aarhus. Det gælder også for 2022. (Bemærkning: eksterne indskrivninger giver via takst en indtægt til Aarhus Kommune).

FAKTA ER, at Bostedet Ellengården er det eneste forsorgstilbud til hjemløse familier med børn i Jylland – og vel at mærke ikke samme målgruppe som krisecentre.

FAKTA ER, at en nedjustering af 3 akutpladser reelt vil medføre afvisning af plads til langt mere end 3 hjemløse familier hvert år, da der er løbende udskiftning på pladserne, efterhånden som familierne udskrives til egen bolig.

Bostedet Ellengården bidrager til en tidlig, forebyggende indsats på flere sociale områder, da vi arbejder helhedsorienteret med blik for det hele menneske og hele familien, og gør det med blik for sammenhængskraften og Housing First tilgangen. Vi er med til at sikre, at færre borgere i fremtiden har brug for en omfattende socialfaglig indsats. Vores fokus er at hjælpe familierne videre så hurtigt som muligt, og så godt som muligt.

Vi mener, at en besparelse som den foreslåede vil medføre langt større udgifter end de 600.000 kr., endog også på kort sigt, men særligt på længere sigt.

Familier, som kommer til Bostedet Ellengården har komplekse, sociale problemer – her arbejdes med den akutte krise som hjemløs, men samtidigt med forebyggelse af indgribende og dyre foranstaltninger såsom anbringelser, ligesom der understøttes og kvalificeres ift. nødvendige indsatser. Det giver på kort og lang sigt familierne højere grad af resiliens og bæredygtighed således, at de opbygger mindre sårbarhed ift. brug for det sociale system.

Trods de stigende rekrutteringsudfordringer har alle medarbejdere på bostedet høj grad af specialiseret faglighed og lang, relevant erfaring. Man bør fastholde alle medarbejdere som eksperter på dette bosted.

Fremfor besparelser på et relevant og brugt tilbud, vil vi foreslå, at man i samarbejde med Bostedet Ellengården arbejder på hurtigere hjemtagelse af familier på eksterne kommuners krisecentre. Et godt fagligt og økonomisk bidrag til løsning af den fælles kerneopgave:

Aarhusianske kvinder med og uden børn tager ind imellem ophold på krisecentre i andre kommuner end Aarhus. Det kan der være gode grunde til. Der er dog både faglige og økonomiske årsager til at disse familier, så hurtigt som omstændighederne tillader det, kommer tilbage til Aarhus. Det økonomiske fokus handler om, at det er en betragtelig udgift for Aarhus Kommune.
De faglige grunde er flere: Børnenes tilknytning til alt det, der er kendt og trygt for dem i den usikre og traumatiserende situation, de er i: skole, daginstitution, venner, fritidstilbud og øvrig familie. De har brug for at være omkring lærere, pædagoger osv., der kender dem og kan støtte dem, og hurtigt læse deres tegn på mistrivsel.
For den voksne handler det om tilknytning til privat netværk, til et eventuelt kendt professionelt netværk (mestringsvejleder, jobcenter, læge osv.), til arbejde, uddannelse eller måske praktik. At bibeholde beskæftigelsen har stor betydning for en stabil forsørgelse både på den korte og lange bane, for familiens trivsel og ’normalitet’ i dagligdagen, for muligheden for at være børnenes forsørger og rollemodel, blot for at nævne nogle faktorer.
Bostedet Ellengården er for mange en nødvendig ’mellemstation’ mellem krisecenter i Aarhus og egen bolig, når der ikke længere er risiko for opsøgende vold, men man ikke har egen bolig at vende tilbage til.
Det er desværre ikke tilfældet ift. aarhusianske familier på krisecentre i andre byer. Det vil være ønskeligt at samarbejde om, at Bostedet Ellengården kan tage imod aarhusianske familier/kvinder/fædre, der ikke længere har brug for beskyttelsen, så deres tilknytning til Aarhus ikke brydes, men bevares.
Lad os i stedet samarbejde om denne fagligt hensigtsmæssige og økonomisk forsvarlige løsning!

Bostedet Ellengårdens samlede ledelse vil gerne understrege tilfredshed med samarbejdet med Aarhus Kommune, og vi ønsker også fremover at drive alle vores pladser i hht. driftsoverenskomsten.
Fakta viser, at der er behov for alle akutpladser, og vi er derfor bekymrede for at stå i en situation, hvor vi skal vælge mellem at måtte udskrive 3 familier den 1. januar 2024 eller se os nødsaget til at drive de 3 pladser uden driftsoverenskomst.

Med håb om fortsat fuldt og godt samarbejde,
Bostedet Ellengårdens bestyrelse
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristine Griffith

Indsendt

11/11/2022 10:35

Sagsnummer

HS7855754

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69