Gå til hovedindhold

Høringssvar

Afvikling af Mødestedet

I Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale forhold og Beskæftigelse foreslås nedlæggelse af Mødestedet i lokalcenter Gellerup i henhold til 12. oktober budgettet for 2023-2026
Hermed høringssvar i henhold til forslaget
Mødestedet:
• samlingssted for traumatiserede mandlige flygtninge/indvandrere af anden etnisk baggrund
• stedet ledes af en socialrådgiver og har tilknyttet en tolk
Brugerne af Mødestedet er stærkt traumatiserede flygtninge/indvandrere. De har alle store psykiske, fysiske og sociale udfordringer og er så langt, som man kan forestille sig, fra at kunne indgå i beskæftigelsesrettet organisering.
Mødestedet er en vigtig brik i arbejdet på at udgå en forværring af disse brugeres livssituation.
Mødestedet giver brugerne:
• tryghed
• synlighed
• anerkendelse
Mødestedet medvirker til:
• etablering af sociale kontakter
• nedbrydning af tabu omkring psykisk sygdom
Mødestedet er lokalt forankret
Brugerne af Mødestedet vil ikke kunne drage nytte af beskæftigelsesrettet organisering.
Brugerne af Mødestedet har brug for et sted, der er lokalt forankret.
Ved at nedlægge Mødestedet vil kommunen løbe en betydelig risiko for at man – i stedet for en mindre besparelse – får øgede udgifter på social- sundheds- og psykiatriområdet. Som frivillig på Mødestedet igennem flere år har jeg et godt kendskab til, hvordan stedet fungerer. Jeg er ikke i tvivl om, at en nedlæggelse af Mødestedet vil få alvorlige konsekvenser for brugerne. Derfor vil jeg opfordre til, at besparelsen tages af bordet.
Flemming Juel Gade Nordvestpassagen 7B 8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Juel Gade

Indsendt

12/11/2022 17:23

Sagsnummer

HS1850771

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69