Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund. Sektor: 1.20

Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16
Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund.
Sektor: 1.20 Drift, Musik - og Medieværkstedet.

Vi kan læse i sparekataloget udarbejdet af Sociale Forhold og Beskæftigelse, at et af spareforslagene er at opsige samarbejdet med FO Aarhus.
Konsekvensen af besparelsen er at Musik & Medieværkstedet vil lukke. Dette vil give en besparelse på ca. 700.000 dkr. om året.

På Musik & Medieværkstedet har 18-20 borgere med handicap deres arbejdsplads. Her skaber de sammen med et utal af pædagogstuderende, andre musikere, mediefolk og besøgende, en meningsfuld og udviklende hverdag for alle involverede og et velfungerende sted for en gruppe borgere med udviklingshæmning.

Kommunens forslag, ved en eventuel lukning, er at flytte borgerne ud i kommunens egne store aktivitetscentre eller i det nye tiltag “virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse”.

Det skal siges, at det ikke er første gang at kommunen har ønsket at spare (læs lukke) Musik & Medieværkstedet, som før var en del af det kommunale aktivitetscenter Havkærparken, men heldigvis trådte FO Aarhus til.

Alle borgerne på Musik & Medieværkstedet har tidligere været på de kommunale aktivitetstilbud og/eller i beskyttet beskæftigelse. Erfaringen og konklusionen er, at de ikke trives i de kommunale tilbud, og at beskæftigelsen og skånejobbene desværre er mislykkede. På Musik & Medieværkstedet vender billedet: Alle udvikler sig, bliver mere selvstændige og er trygge.
I spareforslaget står der også beskrevet, at dette tilbud i høj grad ligner tilbuddene i kommunens interne dagsbeskæftigelse. Hertil spørger vi: Hvilket tilbud er der tale om? Vi kan ikke få øje på et eneste kommunalt tilbud, der arbejder sammen med civilsamfundet om musik, kultur og medie? Så dette er et ukorrekt argument fra kommunens side.

Som vi læser det, handler dette mere om ideologi end om en reel besparelse, fordi – som det er beskrevet i spareforslaget – Sociale Forhold og Beskæftigelse har øget fokus på at understøtte borgere i at komme på arbejdsmarked eller i en virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse.
Men pointen er jo, at disse borgere HAR et arbejde, altså er i beskæftigelse på Musik & Medieværkstedet. Så dette giver på ingen måde mening. Medmindre kommunen mener, at alle musikere og journalister ikke har et rigtigt arbejde?

At kommunen kun vil benytte sig af egne tilbud fremfor eksterne samarbejdspartnere, synes vi er beklageligt. Samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere er det, der giver nye ideer og tilgange. Det er her civilsamfundet bakker op, og en veldrevet kommune har brug for udsyn.

At Aarhus som kommune har et tilbud som Musik & Medieværkstedet har givet genklang og ros fra både indland og udland. At det også giver Aarhus en kæmpe PR-værdi, er indiskutabelt. Der har været mange besøg både fra andre byer og fra udlandet for at høre om den pædagogiske tilgang. Bandet har mange spillejobs om året og er eftertragtet. Under Corona-nedlukningen spillede de stribevis af koncerter for alle de borgere, der ikke måtte forlade deres hjem.

At vi som kommune ikke prioriterer at bevare et så unikt sted som Musik & Medieværkstedet, der i den grad skaber kultur, livsglæde, nye tilgange og samspil er helt uforståeligt.
Alt dette vil kommunen lukke for at spare 700.000 dkr. Det giver for os ingen mening og slet ikke, når man også i Sparekataloget kan læse, at der skal ansættes to nye pædagoger i kommunens eget regi. Hvor er så besparelsen?

Vi har et virkelig godt kendskab til alle på Musik & Medieværkstedet. Vi udveksler erfaring, læring og borgerne har deltaget i ’Sammen om DHL Stafetten’; når Vaskeriet har arrangeret demonstrationer og i andre projekter. Derfor ved vi, at en lukning vil være en katastrofe for de fleste af borgerne, og vi ved hvor meget det vil betyde for den enkeltes livskvalitet. Vi vil derfor bede Sociale Forhold og Beskæftigelse og politikerne i Aarhus om at gentænke sparekataloget og huske på, at i Aarhus har vi aftalt: Mere borger – mindre system.

Vi vil som samfund på alle måder blive fattigere, hvis besparelsen bliver en realitet.

De bedste hilsner
Vaskeriet- en øvebane for udviklingshæmmede
Katrine Knudsen og Pia Stabell Hjort.

Mail: vaskerietaarhus@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede

Indsendt

13/11/2022 19:42

Sagsnummer

HS1603653

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69