Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af Musik- & Medieværkstedet

Aarhus Kommune har i sit sparekatalog for 2023-2026 anbefalet en lukning af Musik- & Medieværkstedet. Musik & Medieværkstedet er et unikt dagtilbud for handicappede og udviklingshæmmede, som bl.a. huser brugere, som ikke har kunnet rummes andre steder. Styrken ved Musik- & Medieværkstedet er, at brugerne betragtes som ansatte – dvs. at man går på job hver dag. Her vælger man sin rolle i værkstedets drift efter evne og har herefter medansvar for at få stedet til at fungere. Dvs. at møder man ikke op, så har det konsekvenser for andre end én selv. Her føler man derfor et særligt medansvar for stedet og for hinanden. Man omtaler hinanden som kollegaer, men man er i praksis en familie, som støtter hinanden både på arbejde, men også privat. Alle yder efter evne, og man accepteres, som man er. Man møder op af lyst, og frafaldsprocenten er lav.

Ved en lukning vil der være tale om, at man tvangsflytter borgere til dagtilbud, som disse borgere ikke selv har valgt til, og for nogle af borgerne vil der være tale om dagtilbud, hvor de formentlig skal tilbringe resten af deres voksne liv, da flere af brugerne på Musik- og Medieværkstedet er oppe i årene. Der er ikke tale om, at man ”bare” mister et koncertsted, en mulighed for at låne en bog eller en bus udenfor døren – nej, der er tale om disse borgeres helt basale behov for en selvvalgt hverdag sammen med mennesker, som man betragter som familie, og som for de flestes tilfælde udgør hele ens sociale liv og omgangskreds, hvilket er gældende for vores bror, Jørgen.

At der i sidste ende overhovedet vil være tale om en besparelse, tillader vi os at stille os skeptiske overfor. Hvor er beregningerne på, hvad en lukning vil koste kommunen – skylder man ikke både de berørte borgere, men også borgerne i Aarhus at lave disse for hver eneste af de berørte brugere, så man ikke ender med en ny Århus historie af de knapt så morsomme? F.eks. vil vores bror – 51 år med Down´s Syndrom og alvorlig synsnedsættelse få brug for støtte til transport, hvis han flyttes til et tilbud længere væk. Han vil ligeledes få brug for støtte for at kunne indgå i f.eks. fysiske- og kreative aktiviteter pga. sit synshandicap og heraf dårlig motorik. Eneste alternativ til et andet dagtilbud vil være et liv i social isolation på hans bosted, da han hverken kan læse eller skrive og derved holde kontakt med andre. På bostedet er der ikke personale til at sørge for en meningsfyldt hverdag, da bemandingen også her er skåret helt ind til benet i et omfang, hvor vi selv møder op for at sikre, at Jørgen har mad i køleskabet og får gjort rent. Vi så under Covid-19 nedlukningen, at social isolation bestemt ikke er gavnlig for disse borgere, hvoraf flere blev depressive og var i dårlig trivsel med markant større pres og krav til personalet på bosteder m.v. til følge.

Det skal hertil bemærkes, at Jørgen tidligere har været arbejdsprøvet på kommunens egne tilbud f.eks. med samling af stikkontakter. Denne prøvning endte ud i, at vi blev meddelt, at man ikke kunne bruge ham pga. manglende fysisk formåen og hans indstilling i øvrigt, så en udslusning til arbejdsmarkedet er utopi. Hos Musik- & Medieværk-stedet har Jørgen fundet sit arbejdsfællesskab. Han har fået et formål, han har fået værdi, ligesom han har fundet den nødvendige ro og stabilitet omkring sig for at kunne fungere optimalt.

Og hvad laver Jørgen så på Musik- & Medieværkstedet? Jo, Jørgen har et specielt talent – han spiller trommer. Et stort talent, som han har dyrket siden sin skoletid, og som han nu udfolder sammen med sit band. Pt. har Jørgen 75.887 visninger på YouTube i en video fra Musik- & Medieværkstedet med titlen ”Amazing Drummer with Down´s Syndrome”. At spille trommer er et job og et talent, som det ikke vil være muligt at bestride og udfolde på kommunens øvrige tilbud. Trommerne giver Jørgen identitet, hvilket man på Musik- og Medieværkstedet anerkender på fornemste vis i forståelse af, at et godt selvværd er essentielt for god trivsel, hvilket igen er nøglen til både fysisk og psykisk sundhed til gavn for alle.

Endelig skal vi ikke undlade at bemærke kommunens manglende øje for den store rolle, som Musik- & Medieværk-stedet spiller for kulturelle tilbud til handicappede i kommunen, hvor man er involveret i en meget stor del af udbuddet. Musik- & Medieværkstedet tager ansvar og har bl.a. givet utallige koncerter på bosteder og plejehjem med sine bands under Covid-19 i kampen mod ensomhed og isolation. Videre deltager og arrangerer Musik- & Medieværkstedet en lang række koncerter og festivaler året rundt til stor glæde for en fast fanskare, ligesom man er medarrangør på kulturarrangementer, der er åbne for alle, herunder kommunens børn – f.eks. Festligval på Folkestedet i Aarhus den 24. november 2022 – så en lukning af Musik- & Medieværkstedet vil ikke blot berøre de borgere, som er direkte tilknyttet værkstedet, men vil medføre en forringelse for alle kommunens borgere og de handicappede af slagsen i særdeleshed.

I vores optik er der her tale om ”at smide guld på gaden. Vi har stået på sidelinjen på handicapområdet i 50 år, og har sjældent oplevet et tilbud, der i den grad fungerer for brugerne, og det ønsker kommunen nu at lukke i stedet for at udpege det som eksempel til efterlevelsen – det er ufatteligt, ubærligt og meningsløst.

Med venlig hilsen
Marianne og Jørgen Kaae Eriksen (søster og svoger til Jørgen)
Tommy Funch og Heidi Olesen (bror og svigerinde til Jørgen)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Kaae Eriksen

Indsendt

14/11/2022 22:05

Sagsnummer

HS0496265

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69