Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Påtænkt lukning af Musik- og Medieværkstedet

Kære politikere

Lad mig sige det kort:
På trods af en historie og erfaring om, at mennesker med udviklingshandicap udvikler sig bedst i små og overskuelige tilbud, er mange kommuner igen begyndt at praktisere stordrift. Det resulterer i tilbud præget af opbevaring med for mange mennesker under samme tag. Konsekvensen bliver - på den helt korte bane - mangel på tid til den enkelte, for få faglige udfordringer og for lidt menneskelig udvikling.

Som jeg ser det, er der til stadighed brug for små alternativer med plads til faglig fordybelse. Der er ikke brug for at lukke de få eksisterende succeshistorier, som f.eks. Musik & Medieværkstedet og Det Kreative Værksted. Der er tværtimod brug for flere tilbud, hvor den enkelte medarbejder kan udvikle sig i et genkendeligt og trygt miljø, i en hverdag fyldt med udfordringer og spændende opgaver. Hvor man kan dygtiggøre sig og vokse som menneske.
Der er brug for flere arbejdspladser / dagtilbud hvor udviklingshandicappede kommer ud og møder verden. Hvor de sprænger den boble, de ofte befinder sig i. Hvor de får mod til at sige deres mening og får skabt kontakt til mennesker såvel indenfor - men også udenfor - deres eget miljø.
Mennesker med udviklingshandicap har ikke samme antal valgmuligheder som andre mennesker. Derfor er Aarhus Kommunes planer om at lukke Musik & Medieværkstedet alarmerende nyt. For netop Musik & Medieværkstedet er et enestående og stjernegodt eksempel på et lille sted, der arbejder aktivt på at inkludere de her mennesker, så de i højere grad oplever, at de er noget værd, at de er her på lige fod med alle mulige andre, og at de bidrager med noget vigtigt.

Mit kendskab til Musik & Medie er mangeårigt og kendskabet er godt. Musik & Medie er stedet, hvor man fordyber sig og rendyrker interessen for musik og mediearbejde, og det er stedet, hvor produkterne synliggøres i kraft af fantastiske koncerter og interessante medieproduktioner, der kan ses og høres online. Det er stedet hvor man lærer at optræde, hvor man lærer at indgå i en gruppe, hvor man lærer at give plads til hinanden, hvor ens evne til at læse, skrive og stave forbedres, fordi man rent faktisk skal bruge det til noget konkret. Hvor man lærer at skabe kontakter og lave aftaler om interviews, finde rundt i byen, tage ud på egen hånd med optager og mikrofon og hvor man lærer at redigere og færdiggøre sine ting.

Der kan siges mange gode ting om - som det formuleres i Aarhus Kommunes indstilling - virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse. Men, det er bare ikke alle der har den drøm. Nogle har drømme om noget andet. Drømme som Musik & Medie kan være med til at opfylde. For her er der plads til de lidt skæve eksistenser, dem der ikke lige passer ind i de store tilbud eller i et skånejob i Rema. Mange af Musik & Medies medarbejdere HAR prøvet det. HAR været der uden succes. Det kendetegnende for mange af dem er, at de ikke magter de store kommunale tilbud. At lukke et lille tilbud som Musik & Medieværkstedet, vil sende mange af stedets medarbejdere ud i ingenting. Der findes ikke lignende steder i Aarhus Kommunes vifte af tilbud. Der findes ikke et eksisterende sted, hvor man er fuldtidsmusiker, der findes ikke et eksisterende sted, hvor man arbejder fulltime med medier. Der findes velmenende caféteriatilbud, hvor man i mindre omfang kan udleve drømmen som musiker eller journalist, men ikke et tilbud, der som Musik & Medieværkstedet rendyrker det.

Igennem årene, har jeg overværet talrige koncerter med Musik & Medies skiftende bands, og de har alle som en været båret af en professionalisme, som sjældent er set. De performer til UG og er i en klasse for sig - takket være de daglige rammer, de nære og kollegiale relationer og nogle personaler på stedet der brænder for dem og tror på dem. Jeg har besøgt Musik & Medie og har igennem mange år samarbejdet med deres medieafdeling i forbindelse med Sølund Musik-Festival. Et samarbejde der igennem snart 25 år har resulteret i en perlerække af stjerne-interviews i Handipressens Backstagehjørne på Sølund. Dette frugtbare samarbejde må ikke høre op!

I 1955 formulerede forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen sine tanker om normalisering. De er meget enkle og letfattelige: “Du skal give alle dine medmennesker mulighed for at leve et liv så nær det normale som muligt”. Altså, et liv som det vi ønsker for os selv.
At Aarhus Kommune barsler med planer om at lukke Musik & Medieværkstedet, er et skridt bagud. Det er et skridt hen imod gamle og for længst begravede indretninger. Hvor stordrift er regnearksløsningen og hvor mennesket bliver glemt. Lukker Aarhus Kommune Musik & Medieværkstedet, lukker man samtidig livsglæden ned for en gruppe mennesker, der i årevis har udviklet sig i en god retning, som har profiteret af stedets trygge rammer og størrelse og som i den grad har mening i dagligdagen. Resultatet bliver inaktivitet, mistrivsel og dårlige liv. Kære politikere, lad Musik & Medieværkstedet bestå!

Med venlig hilsen

Peter Pedersen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Pedersen

Indsendt

15/11/2022 12:46

Sagsnummer

HS2964172

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69