Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Det Kreative Værksted

Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16
Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund.
Sektor: 1.20 Drift, Det Kreative Værksted.

Vi kan læse i sparekataloget udarbejdet af Sociale Forhold og Beskæftigelse, at et af spareforslagene er at opsige samarbejdet med FO Aarhus.
Konsekvensen af besparelsen er, at Det Kreative Værksted vil lukke. Dette vil give en besparelse på ca. 781.000 dkr. om året.

På det Kreative Værksted er der plads til 20 borgere med udviklingshæmning, flere med en psykiatrisk overbygning, for eksempel angst, skizofreni eller demens.
Det Kreative Værksted har mange års erfaring med netop denne brugergruppe, der alle har store vanskeligheder ved at trives på Aarhus Kommunes aktivitetscentre. De fleste af borgerne kommer netop fra et aktivitetscenter, men tilbuddet var og er ikke det pædagogiske tilbud som borgerne har behov for.

På trods af dette er det kommunens forslag at flytte borgerne ud på kommunens egne store aktivitetscentre, igen! Det giver ikke mening, og vi forstår ikke, hvorfor man ikke bruger den dyrebare erfaring, der ER opnået. Hovedparten af borgerne på det Kreative Værksted mistrives på kommunens aktivitetscentre, og vi går ikke ud fra at det er et pædagogisk mål for Aarhus Kommune.

Denne gruppe af medborgere har brug for en genkendelig, tryg og struktureret hverdag, med kendt personale, en lille brugergruppe og overskuelige fysiske rammer. Det tilbyder Det Kreative Værksted i rigt mål. Dertil kommer et lærerigt, kreativt og inkluderende fællesskab. Det Kreative Værksted er i tæt kontakt med lokalområdet og spiller her en vigtig rolle. Der er ingen i Sydbyen, der ikke kender eller bakker op om Værkstedet.

Netop samarbejdet med og synlighed i civilsamfundet har stor værdi og er et mål i alle de planer og strategier, Aarhus Kommune i årevis selv har fremlagt. For eksempel Kommune Forfra, Aarhus Kompasset og diverse strategiplaner.

Det er lige her, vi er totalt uforstående.

Hvorfor lukke et sted, der på ALLE måder lever op til Aarhus Kommunes Politiske og Sociale Vision, hvor borgerne trives og udvikler sig, og hvor nye pædagogiske tilgange afprøves og implementeres. Vi har endnu til gode at se Kommunens egne aktivitetscentre løfte samme opgave.

Det er vores indtryk, at de pædagogiske og medmenneskelige argumenter ikke har den store værdi i denne sammenhæng, det har de økonomiske derimod.

Sociale Forhold og Beskæftigelse budgetterer med at spare 1.481.000 dkr. på både Musik og Medieværkstedet og Det Kreative Værksted, altså på 40 borgere.
Til gengæld skal der ansættes 2 nye medarbejdere i kommunens interne tilbud. Her er budgetteret med en udgift på 1.100.000 dkr. Altså en besparelse på 381.000 dkr.
Delt op er det for hver borger en besparelse på 9.525 dkr. pr. år eller 793. dkr. pr. måned. Come on! Det er jo ingenting i kommunens kæmpe budget.

Dertil kommer, at der ikke i budgettet er taget højde for udgifter til kørsel.
Hovedparten af de borgere, der arbejder på Det Kreative Værksted, bor i nærområdet, og de er ikke selvtransporterende. Hvis lukningen gennemføres, vil kørsel frem og tilbage til et aktivitetscenter æde besparelsen op.
Og hvor er så besparelsen? Hvad er formålet? At man kun budgetterer med 2 medarbejdere til 40 borgere, hvor mange har en psykiatrisk overbygning, er, for os at se, alt for lidt.

At vi som kommune ikke prioriterer at bevare et så unikt tilbud som Det Kreative Værksted, der i den grad skaber livsglæde, kunst, nye tilgange og samspil med civilsamfundet er helt uforståeligt.
Når vi sort på hvidt kan dokumentere, at besparelsen er FORSVINDENDE lille, muligvis 0 dkr., så må billedet vende, medmindre de eksisterende aktivitetscentre skal levere kørsel og ekstra personale indenfor deres budget? Hvis ja, er de informeret om dette?

Vi har et godt kendskab til Det Kreative Værksted. Vi udveksler erfaring og læring, og borgerne har blandt andet produceret de fineste stoftryk med Vaskeriets logo. Vi ved, at en lukning vil være en katastrofe for de fleste af borgerne, og vi ved, hvor meget det vil betyde for den enkeltes livskvalitet. Vi vil derfor bede Sociale Forhold og Beskæftigelse og politikerne i Aarhus om at gentænke sparekataloget og huske på:
Vi har et helt særligt ansvar for de mest sårbare borgere i vores by. De kan ikke selv skrive høringssvar, dele eller benytte de sociale medier eller råbe op, og flere af deres pårørende orker det simpelthen ikke. Derfor har de brug for din og min omsorg og beskyttelse.

Vi håber helt ind i hjertet, at I vil tage ansvaret på jer, at I vil værne om borgerne og passe rigtig godt på dem. Det gør I ved IKKE at gennemføre en lukning af det Kreative Værksted. Tak.

De bedste hilsner
Vaskeriet- en øvebane for udviklingshæmmede
Katrine Knudsen og Pia Stabell Hjort.

Mail: vaskerietaarhus@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede

Indsendt

16/11/2022 20:23

Sagsnummer

HS0969723

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69