Gå til hovedindhold

Høringssvar

Det kreative Værksted

Kære Aarhus Byråd

Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv.

Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det kreative Værksted både vil gå imod disse intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel besparelse.

Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne undervejs og tage fat i eventuelle konflikter, før de når at vokse.
De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os.

Hvis Det kreative Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der flere udfordringer i spil.

Den største er nok, at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge.
Flere af dem (og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe ind.
Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får for mange indtryk, kan blive verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun har prøvet andre steder uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV, ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en ung kvinde, som mod hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende havde fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen kunnet finde et passende tilbud til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere eksempler.

Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være 70 borgere, rummer de nu 96 ”og [har] derfor meget begrænset plads, hvis man har brug for ro eller skærmning”.
Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s elever at være i.

Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/ eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et passende tilbud udenfor kommunens grænser.
Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos os, da der ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder Kommune er nemlig heller ikke meget for at sende sine borgere til andre kommuner).
Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune eller lade borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i forvejen er et billigt tilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Hedemann Olsen

Indsendt

17/11/2022 09:59

Sagsnummer

HS0014630

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69