Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hjemløse og socialt udsatte

Foreningen Gadeliv beskæftiger godt 60 udsatte og sårbare borgere på socialt frikort, i skånejob og fleksjob og med omkostningskompensation. Desuden driver vi Herberget Skrænten. Gadeliv arbejder ud fra en antagelse om at alle gerne vil bidrage til fællesskabet – og gerne med arbejde hvis det ellers er fysisk og psykisk muligt. Den grundantagelse og de erfaringer vi har med social og anden beskæftigelse, er også grundlaget for dette høringssvar.
De fleste af Gadelivs medarbejdere kommer fra de sociale tilbud i Sydhavnen i Aarhus. Vi oplever at det giver mange borgere en tryg ramme at være i både når der er behov for mad, omsorg og varme eller når man på de gode dage søger arbejde i Gadeliv.
Gadeliv finder det utroligt vigtigt at den positive udvikling for hjemløse og gadefolk i Aarhus som sådan kan fastholdes og at Sydhavnen specifikt ikke bliver udfordret med betydelige nedskæringer. Gadeliv er klar over at der er forholdsvis mange sociale tilbud i Sydhavnen, jeg nævner Naapiffik, Værestedet, Natvarmestuen Kalkværksvej, Nåleparken, Stofindtagelsen /Sundhedsrummet, Skraldecafeén og Gadeliv ikke at forglemme. Skraldecafeén er måske ikke et decideret socialt tilbud, men har ved sine mange frivillige (over 60 frivillige) og sit fødevaretilbud en volumen der har utroligt stor betydning for miljøet hernede.
For Sydhavnen er fastholdelsen af tilbuddene åbenlyst nødvendig. Aarhus Kommunes byudviklingsplan har jo specifikt udpeget de socialt udsattes tilbud i Sydhavnen som en varig del af området netop i lyset af den voldsomme udvikling der foregår netop i disse år. I løbet af de næste tre år vil der være 6-7000 nye brugere i Sydhavnen, der blandt andre skal eksistere sammen med de sociale tilbud. Gadeliv har i et høringssvar til udviklingsplanen udtrykt problematikken på denne måde:
”Det er et spørgsmål om enten isolation eller integration. Vi har ingen intention om at fremstille et skrækscenarie om fremtiden, men vi er overbeviste om, at hvis opgaven med at gøre de socialt udsatte til en naturlig og integreret del af Sydhavnen ikke bliver taget alvorligt fra starten – og starten er gået – så vil det hurtigt blive til en helt anden opgave end vi i hvert fald drømmer om. Så bliver opgaven til inddæmning, kontrol og skades kontrol af de udsatte og ikke til inklusion og positive bidrag og medborgerskab for de socialt udsatte.”
I stedet for besparelser vil vi pege på nødvendigheden af at de sociale tilbud i Sydhavnen bliver koordineret langt bedre og at der fra Magistraterne for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Teknik og Miljø fokuseres og koordineres i forhold til indsatserne i området. (NB: Vi er begyndt: De Sociale Viceværter, Byrum, Aarhus kommune og Foreningen Gadeliv har netop indkaldt til et møde om fremtiden i Sydhavnen med plads til de socialt udsatte).
Foreningen Gadeliv vil til slut pege på beskæftigelse som et afgørende redskab i de vigtige bestræbelser for at fastholde de socialt udsattes muligheder i Sydhavnen. Arbejde er afgørende for at gøre de udsatte til en naturlig og integreret del af Sydhavnen. VI ved alle at der skal mange gode oplevelser til for at opveje en dårlig! I Sydhavnen er arbejde et nøglebegreb i forhold til de flotte intentioner om at bevare de socialt udsatte og deres tilbud der.
Gadeliv har den nødvendige viden og de nødvendige tilbud til målrettet indsats med social beskæftigelse og fællesskaber med fokus på det enkelte menneske.
Fil vedlagt med samme tekst.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ove Abildgaard

Indsendt

17/11/2022 13:15

Sagsnummer

HS6323341

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69