Gå til hovedindhold

Høringssvar

Det kreative Værksted

Kære Aarhus Byråd

Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv.

Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det kreative Værksted både vil gå imod disse intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel besparelse.

Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne undervejs og tage fat i eventuelle konflikter, før de når at vokse.
De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os.

Hvis Det kreative Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der flere udfordringer i spil.

Den største er nok, at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge.
Flere af dem (og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe ind.
Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får for mange indtryk, kan blive verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun har prøvet andre steder uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV, ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en ung kvinde, som mod hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende havde fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen kunnet finde et passende tilbud til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere eksempler.

Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være 70 borgere, rummer de nu 96 ”og [har] derfor meget begrænset plads, hvis man har brug for ro eller skærmning”.
Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s elever at være i.

Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/ eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et passende tilbud udenfor kommunens grænser.
Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos os, da der ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder Kommune er nemlig heller ikke meget for at sende sine borgere til andre kommuner).
Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune eller lade borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i forvejen er et billigt tilbud :-)

En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv skal transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport, turen til fods hver dag. Her ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de fleste af DkV’s elever bor i sydbyen.

I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud på arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de fleste af dem, der kan arbejde, allerede gør det.
Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker, der ikke har kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og således har fundet sig til rette i en sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de føler, de har en berettigelse.

Vi arbejder til gengæld på at give eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan give dem følelsen af at kunne noget og være noget for andre.
Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet oplever, at de kan noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid at opleve sig selv som den modtagende part.
Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på mange måder og kan noget særligt hver især.

Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser gennem flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og åbenhed mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere komme igen og se den færdige forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd mellem skolens og DkV’s elever.
Børnehaven på Tværgade kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og dagplejere, der ligeledes tager på tur og leger i fantasihaven.
Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal have gang i, når vi får ansat en ny havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke, de gør en forskel.
Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har vi f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet til hinanden og som på fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser.
Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i november med en bod på julemarkedet på Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så eleverne oplever en reel feedback fra dem, der køber dem.

Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange forskellige mennesker i virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er brug for. Det er en opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med fremover.

Jeg har her prøvet at ridse nogle af de mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på 381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og Medieværkstedet, ikke bør vedtages.
Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det en besparelse, der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det samlede regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra personale, hvis de to nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke er gearet til.

På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck

Mette Hedemann Olsen
Daglig leder på Det kreative Værksted
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Hedemann Olsen

Indsendt

18/11/2022 09:47

Sagsnummer

HS1831364

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69