Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra FOF vedrørende spareforslag MSB - nr. 16

Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af kompenserende specialundervisning for voksne MSB – nr. 16
(Høring vedrørende spareforslag 2023-2026 fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, MSB – nr. 16)
Høringssvar fra FOF – Folkeligt Oplysnings Forbund – vedrørende opsigelse og reduktion i kontrakt/driftsaftale om kompenserende specialundervisning efter lov om specialundervisning for voksne, der danner den overordnede ramme for specialundervisningen. Der er vel at mærke tale om en kontrakt/driftsaftale mellem parterne. Der er IKKE tale om køb af enkelt pladser.
www.fof.dk/da/aarhus/kurser/motion-og-sundhed/kompenserende-hold
Aarhus Kommune og FOF har gennem mange års kontraktligt samarbejde (DRIFTSAFTALE) løftet den bundne opgave om udbud af specialundervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
FOF’s årlige rapport om driften af den kompenserende specialundervisning har sammen med faste møder, samtaler og tilbagemeldinger sikret udvikling og omstilling inden for området samt sikret at flest mulige har fået den hjælp, som den kompenserende specialundervisning giver og som de har brug for.
Den kompenserende specialundervisning for voksne har været og er med andre ord også en investering i tidlige indsatser. Og den er således med til at sikre, at færre mennesker får brug for omfattende hjælp i fremtiden.
I forhold til den lidt upræcise beskrivelse i spareforslaget om den kompenserende specialundervisning og driftsaftalen herom vil jeg tillade mig at henlede opmærksomheden på en beskrivelse af målgruppen for specialundervisningen.
FOF Aarhus udbyder i Aarhus Kommune specialundervisning med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, der følger med en funktionsnedsættelse for bevægehandicappede i Aarhus Kommune.
Målet er at øge de deltagendes muligheder for indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i samfundet.
Og dermed er det FOF’s ambition at leve op til kontrakten med Aarhus Kommune om at have fokus på effekten af specialundervisningsindsatserne, så bevægehandicappede borgere i målgruppen bliver bedre til at mestre deres liv.
Den konkrete udmøntning af kontrakten mellem Aarhus Kommune, Social Forhold og Beskæftigelse, og FOF beskrives som nævnt i en årlig rapport og indeholder faste punkter om målgruppe og visitation, undervisningens indhold og tilrettelæggelse, regnskab samt udviklingstiltag.
Specialundervisning i FOF sker inden for loven om kompenserende specialundervisning – i modsætning til FOF’s folkeoplysende undervisning der sker inden for Folkeoplysningsloven.
Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af kompenserende
specialundervisning for voksne MSB – nr. 16
2
FOF tilbyder i samarbejde med Aarhus Kommune, Sociale Forhold og Beskæftigelse, forskellige fag inden for kompenserende specialundervisning, overvejende svømning (og ridning), men efterhånden også andre bevægelses-og motions-fag samt kompenserende it. Undervisningen tager – i modsætning til folkeoplysningens fællesskabs-perspektiv - udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsættes at være:
• Planlagt • Målrettet • Tidsbegrænset • Fremadskridende
www.fof.dk/da/aarhus/kurser/motion-og-sundhed/kompenserende-hold
Det er vores håb, at MSB genovervejer spareforslaget og således fastholder den værdifulde og givende kompenserende specialundervisning for voksne med bevægehandicap. Også ud fra en økonomisk betragtning er den kompenserende specialundervisning alle pengene værd.
FOF står naturligvis til rådighed for spørgsmål mm i genovervejelsesfasen samt senest i den nye aftale-og forhandlingsfase.
Mindre er trods alt bedre end ingenting, selv om det giver ekstra udfordringer i logistik og administration.
--
De bedste hilsener
Søren Peter Hansen
Direktør
87 31 41 24 // 24 99 89 44
www.fof-aarhus.dk
FOF BUTIKKEN: H. H. Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C
FOF HOVEDKONTORET: Søren Frichs Vej 36A, 8230 Åbyhøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Peter Hansen

Indsendt

18/11/2022 12:35

Sagsnummer

HS1359556

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69