Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vedr. forslag om lukning af Det Kreative Værksted (DKV)

Dette er høringssvar på meddelelsen om lukningen af Det Kreative Værksted - af Jan Thomsen, Pædagogudd. i Aarhus, VIA UC.

Det var med en stor undren, vi modtog beskeden om forslaget om at ville lukke Det Kreative Værksted i Malling. Som lektor på Pædagoguddannelsen i Aarhus de sidste 15 år har vi haft mange samskabelser og samarbejder med denne faglige og pædagogiske perle midt i et lokalsamfund. Denne undren fra vores side handler om, at forslaget må bero på enten en eklatant misforståelse eller mangel på kendskab til stedets betydning for:
- de tilknyttede borgeres behov for et stærkt pædagogisk og kulturelt givende sted
- borgernes og lokalsamfundets kulturelle møder, som stedet løbende iværksætter
- personalets investering i et værdigrundlag, der tager borgerens behov og udvikling seriøst
Vi på Pædagoguddannelsen i Aarhus, VIA University College, har gennem tiden haft især meritstuderende i projektarbejder sammen med DKV, fordi stedet har en særlig æstetisk og nærværende ramme og arbejdsform samt at mange studerende ikke har indsigt og kendskab til personer med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Mange af borgerne på DKV viser tydeligt et behov for nære og trygge omgivelser, og man mærker en stor stolthed over at være med til at skabe, producere og præsentere.

Ved selvsyn har jeg ofte oplevet en betydelig ekstra indsats fra personalets side for at møde borgere med psykiske vanskeligheder med professionel indsigt. Dette kulturelle tilbud i den sydlige del af Aarhus kan både eksilere i langsom tid og fokuseret tid, alt efter nødvendigheden, formidlingsopgaven eksempelvis, som da vi i 2019 sammen lavede et stort gadeteater om Olsen Banden på Sølund Musik Festival.

Jeg har kendt stedet i over 30 år fra den spæde start med et fagligt kvalitativt og udtryksmæssigt spændende stoftryksværksted som udgangspunkt. Dertil har dramaværkstedet, træværkstedet og havens mange skabelses- og værerum være berigende for børnehavebørn, gæster, publikum gennem tiden, ligesom de har haft udsyn og været berigende for de samarbejdspartnere, som os de har krydset undervejs.
Det know-how og den faglige viden og erfaring samt den særlige menneskelige og pædagogiske tilgang skal i min optik ikke smides overbord med et pennestrøg. Det vil man fortryde bitterligt.

Jeg stiller mig gerne beredvilligt til rådighed for nærmere uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen
Jan Thomsen
Lektor
På vegne af
Pædagoguddannelsen i Aarhus
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Thomsen

Indsendt

18/11/2022 14:29

Sagsnummer

HS1038709

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69