Gå til hovedindhold

Høringssvar

Det Kreative Værksted og Musik & Medieværkstedet

Det var med tristhed, at vi erfarede at der er forslag om at lukke Det Kreative Værksted i Malling og Musik & Medie værkstedet i Aarhus.
Begge steder, er unikke steder, hvor borgeren vokser ved at udtrykke sig kreativt.
Det er steder hvor der ydes en betydelig indsats for at møde borgere med nedsat funktionsevne på en ligeværdig måde.
Her er borgere, som tillige ofte har psykiske overbygninger, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge.
Og Det Kreative Værksted og Musik & Medieværkstedet er små og overskuelige steder. Her kan ydes den ro målgruppen har behov for. Her arbejdes der i mindre grupper med social og menneskelig udvikling gennem kreativt værkstedsarbejde og musik.
Og her kan borgeren have et trygt, udviklende og værdigt liv.
Begge steder har en stor varme og kærlighed til deres borgere. De sidder inde med betydelig know-how, kæmpe erfaring og professionel indsigt indenfor deres område.
Det ville være svært at se dette blive kastet over bord.
Underskriveren her er daglig leder af Parat til Start som er et skoletilbud med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Vi har haft elever som efter deres uddannelse er kommet til både Det Kreative Værksted og Musik & Medieværkstedet.
Det er borgere, som ikke har kunnet indgå på arbejdsmarkedet, men som har haft stor lyst til- og mod på at yde en livs- og samfundsindsats på anden vis.
Det kan man på både Det Kreative Værksted og Musik &Medieværkstedet. Her har man en plads i en verden, hvor det der laves har værdi for både en selv og andre.
På STU-området har man gennem de senere år arbejdet på at en vifte af tilbud bør være tilgængelig for de unge; her SKAL være valgmuligheder ligesom alle andre unge har valgmuligheder når det gælder ungdomsuddannelse.
Sådanne valgmuligheder bør der på samme vis være efter skole/ungdomsuddannelse og op igennem voksenlivet.
Jeg forstår at besparelsen ved lukning af Det Kreative Værksted og Musik & Medieværkstedet er ret lille.
Udover de menneskelige omkostninger, kan det også være værd at kigge ind i om den denne beskedne besparelse måske i stedet kan risikere, at blive til større udgifter. Kan det mon ikke komme til at koste flere ressourcer og kroner at skulle overflytte disse sårbare borgere til nye, ukendte tilbud, som ikke er gearet til deres behov!?
Bente Gillings og Parat til Start
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bente Gillings, Part til Start

Indsendt

18/11/2022 16:09

Sagsnummer

HS7006665

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69