Gå til hovedindhold

Høringssvar

Det Kreative Værksted i Malling

Til Aarhus Kommune.
Det er med bestyrtelse, jeg har læst, at Aarhus Kommune overvejer at nedlægge Det Kreative Værksted i Malling.
Bestyrtelse, fordi jeg som besøgende gennen en årrække har oplevet, at arbejdet dér med og for målgruppen af deltagere i flere henseender er enestående og uerstatteligt.
Her har en lille gruppe voksne borgere, der i kraft af deres handicaps er udelukket fra almindelige uddannelsestilbud og fra arbejdsmarkedet, mulighed for alligevel at hjælpes til en praktisk og social udvikling gennem individuelt tilrettelagt undervisning ved kyndige lærere inden for vidt forskellige manuelle færdighedsområder - og med et fælles specialpædagogisk engagement.
På værkstederne, i haven og i køkkenet fremstilles varer/værdier, som enhver kunne være godt tilfreds med at have frembragt: Ved juletid og andre lejligheder, hvor der kan være brug for at finde en gave af kvalitet, går man ikke forgæves til DkV.
Institutionen lukker sig ikke om sig selv, men åbner sig mod samspil med lokalområdet, bl.a.med café, udstillinger - og med opførelse af skuespil, således at eleverne ikke færdes afsondret fra det omgivende samfund.
Gruppen af voksne udviklingshandicappede, der frekventerer DkV, har således ikke blot “noget at stå op til”, men mulighed for fortsat personlig udvikling og dygtiggørelse - og kontakt. Noget a l l e mennesker har behov for/ krav på og almindeligvis selv kan opsøge, men som for nogle enkelte kræver særlige tilbud.
Hertil kommer - vil jeg vove at påstå ud fra egne professionelle erfaringer - en øget livskvalitet og dermed tillige et bedre helbred. Hvilket sidste vel ikke kan være ligegyldigt for en kommunal økonomi.

Mvh. Alice Elbek.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Alice Elbek

Indsendt

19/11/2022 18:08

Sagsnummer

HS9563988

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69