Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af Det Kreative Værksted

Kære Aarhus Kommune
Jeg er mor til to voksne sønner med Fragilt-X syndrom, elever på DKV på hhv. 7. og 9. år.
Erfaringer fra såvel 3 års STU forløbet som 2 års Højskoleophold, har entydigt vist at drengene ikke trives i store enheder med den dertil hørende støj og uro. De har begge autistiske træk, og har/kan derfor være udadreagerende, med behov for medicinering. I alle de år de har haft deres trygge, rolige og forudsigelige hverdag på DKV, med en lille gruppe faste lærere, der tilrettelægger dagens aktiviteter ud fra det store kendskab de gennem årene har fået også til mine drenge, har det IKKE været nødvendigt at medicinere dem.
Drengenes trivsel og udvikling på DVK har bla. gjort det muligt for mig stadigt at have drengene boende hjemme, hvilket er deres største ønske.
I forbindelse med deres STU har de bla. været i praktik på Bøgeskovgård Aktivitetscenter og Kompetencecenter Nord. De har ingen af stederne kunne gennemføre de to ugers praktik, og mistrives begge steder. Det var så dårlig en oplevelse for drengene, på trods at det dygtige personale, at specielt den ældste at drengene blev udadreagerende.
Jeg er som borger og som mor meget uforstående overfor Kommunens forslag om at DKV skal spares væk. Hvad er der sparet ved at fx. mine drenge igen bliver udadreagerende resulterende i at jeg ikke fortsat kan imødekomme deres ønske om at bo os mig.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Vinther

Indsendt

20/11/2022 12:54

Sagsnummer

HS5698792

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69