Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af Fristedet

Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplan fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Vedrørende Aarhus Kommunes planer om at nedlægge Fristedet.

Jeg skriver dette høringssvar som pårørende til en af Fristedets mangeårige brugere. Jeg er søster til vedkommende.

Min bror er 73 år gammel. Han har været psykisk syg i hele sit voksne liv. Hans tilværelse har været præget af et meget stort medicinindtag og utallige hospitalsindlæggelser. Noget af det, der har gjort hans tilværelse tålelig, har været de forskellige tilbud om beskæftigelse og fritidsaktiviteter, som Aarhus Kommune i årenes løb har tilbudt.

Vi har desværre igennem tiden oplevet en lang række nedskæringer og forringelser på området. Eksempelvis blev det meget velfungerende værksted på Psykiatrisk Hospital nedlagt. Derefter blev det fantastiske tilbud på Katrinebjergcenteret nedlagt. Senest i 2001 blev Fristedet gjort ”brugerstyret”. Brugerstyringen var en ren besparelse, som vi som pårørende ikke kunne opleve som andet end et håb fra politikernes side om, at stedet nok ville bryde sammen, når brugerne selv skulle styre det. Fristedet er ikke brudt sammen. Det er faktisk lykkedes brugerne for en symbolsk kommunal bevilling på omkring 600.000 kr. at skabe et helt usædvanligt godt og varmt tilbud for 30-40, især ældre, sårbare mennesker. Det vil være en katastrofe for min bror og for de andre brugere, hvis Fristedet lukker. Det vil formentlig føre til nye indlæggelser og et forøget medicinforbrug.

Vi har lige overstået et folketingsvalg, hvor samtlige politiske partier stod i kø for at tilkendegive, at psykiatrien skal styrkes. Det virker fuldstændig barokt, at Aarhus nu ønsker at lukke et fremragende psykiatrisk tilbud, der oven i købet næsten ikke koster noget.
Det vil så desværre ikke være første gang, det sker.

Med venlig hilsen
Kirsten Andkjær Petersen
Præstehaven 78
8210 Aarhus V
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirsten Andkjær Petersen

Indsendt

20/11/2022 23:26

Sagsnummer

HS4011923

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69