Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skal Hjernskadeforeningen lukke?

Besparelse vedr. Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland
Jeg skriver som pårørende til min broder, som med stort udbytte har været flittig bruger af hjerneskadeforeningen gennem mange år.
Min broder er sen-hjerneskadet efter en bilulykke i 1979, hvor han pådrog sig en hjernestammefraktur og lå 14 dage i koma. Selv efter mange års behandling og træning har han fortsat problemer med korttidshukommelse, finmotorik og selv-igangsættelse.
Min broder har i mange år været bosiddende i Bofællesskabet Albertsvænge. Gennem flere år havde han et skånejob (4 timer/dag) som medhjælper på Brandskolen i Skejby, hvor der blev udvist stor forståelse for hans handikap, og hvor han fungerede til stor tilfredsstillelse for både sig selv og for Brandskolen. Efter nedlukning af Brandskolen har det ikke været muligt at finde et andet skånejob, som kan tilgodese eller acceptere min broders handikap.
På nuværende tidspunkt er aktiviteterne i hjerneskadeforeningen derfor de eneste aktiviteter min broder har udenfor bofællesskabet Albertsvænge, hvor der kun er ganske få aktiviteter.
Hans 2 ugentlige besøg i hjerneskadeforeningen har derfor meget stor betydning for ham, både socialt, funktionelt og for vedligeholdelse af hans kognitive egenskaber, ligesom de også er med til at strukturere hans dagligdag. Han glæder sig hver gang han skal af sted.
I Hjerneskadeforeningen deltager han aktivt med praktiske opgaver i Samværsgruppen og for tiden deltager han i model byg med Lego, hvilket giver ham god træning både til hjernen og til finmotorikken. Tidligere har han også deltaget i EDB-kurser.
Såfremt der sker reduktion af aktiviteterne i Hjerneskadeforeningen, og at foreningen i værste fald må lukke, vil det have stor negativ betydning for min broder for vedligeholdelse af hans kognitive og fysiske evner, idet der så kun vil være de ret begrænset sociale relationer og aktiviteter på Albertsvænge.
Såfremt min broder ikke længere har mulighed for at deltage i Hjerneskadeforeningens aktiviteter frygter vi derfor en passivisering og dermed en kraftig forringelse af de kognitive og fysiske egenskaber.
Vi mener derfor at en besparelse på 300.000 vedr. Hjerneskadeforeningen er en virkelig dårlig ide, både for de berørte borgere, men også for Aarhus Kommune, som vil opleve et øget behov for hjælp på andre områder til de berørte borgere.

Bent Lyager
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

BENT LYAGER

Indsendt

21/11/2022 11:39

Sagsnummer

HS9337503

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69