Gå til hovedindhold

Høringssvar

Spareforslag MSB - set med borgere med grønlandsk baggrunds øjne

Mange tak for muligheden for høringssvar og til grundig inddragelse på sparekataloget. Vi har taget udgangspunkt i målgruppen for Det Grønlandske Hus i Aarhus, nemlig borgere med grønlandsk baggrund.
Spareforslag for MSB nr. 9: Justering af kapacitet og dagsaktiviteter
Det er uhensigtsmæssigt at reducere i omkostninger på et område, der har set svære effekter pga. ændringer i aktiviteter og kapacitet, især for Naapiffik, som er målrettet borgere med grønlandsk baggrund i udsat position.
Grønlandske borgere har dansk statsborgerskab, men har mange udfordringer i ft. kulturelle og sproglige barrierer. Mange borgere med grønlandsk baggrund søger sjældent hjælp i god tid og derfor er udfordringerne for den enkelte borger ofte mere komplekse end normalt.
De seneste par år har vi oplevet flere misbrugere af hårdere stoffer, såsom rygeheroin. Det er oftere tidligere anbragte børn med grønlandsk baggrund, som nu er blevet voksne og søger deres forældre i de udsatte miljøer. Historisk set, har det ikke været velset blandt borgere med grønlandsk baggrund at misbruge hårde stoffer, og de, som har misbrugt hårde stoffer er blevet udelukket af fællesskabet. Men når det drejer som om tidligere anbragt børn, som søger deres forældre bliver de ikke udelukket af fællesskabet, men tager derimod de hårde stoffer ind i fællesskabet. For hver 100. barn er 6 af dem anbragte børn i Danmark med grønlandsk baggrund mod 1 ud af 100 danske børn i Danmark ifølge VIVE rapport. Forventningen er, desværre, at mange af de anbragte børn fylder 18 i de kommende år, og at de bliver fristet af selvmedicinering i form af rusmidler. Det Grønlandske Hus i Aarhus foretager opsøgende arbejde, blandt andet i Naapiffik. Naapiffik har stor betydning for denne gruppe og andre ledige voksne med misbrug eller i udsat position. Der er fornyeligt ændret i åbningstider for netop at sikre at denne gruppe anvender tilbuddet og det tager tid at fastholde målgruppen til tilbuddet – det kræver stabilitet og en ekstra indsats. Man risikerer ved dette at borgere står uden tilstrækkelige tilbud, og flere vil falde fra eller slet ikke tage del i tilbuddet. Dette vil medføre en øget social ulighed, som dette tilbud ellers forsøger at bekæmpe. Derudover vil det medføre øgede omkostninger for samfundet. Det Grønlandske Hus i Aarhus anbefaler derfor at man bør bevare det økonomiske grundniveau på området, som det er på nuværende tidspunkt, da det mest sandsynlige udfald er at succesen vil fortsætte, hvis indsatsen fortsættes som den er.
Spareforslag for MSB nr. 6, 7, 8 og 10
Forslagene er for så vidt fornuftige nok, hvis ellers lovforslaget mod hjemløshed tilknyttet statsrefusion (§110) bliver implementeret, som forventet. Desværre, er de nuværende botilbud ikke altid passende for grønlandske borgere i udsatte positioner, da denne gruppe ofte søger fællesskab. Det håber vi man tænker ind i botilbuddene.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tanja Nielsen

Indsendt

21/11/2022 16:59

Sagsnummer

HS9904432

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69