Gå til hovedindhold

Høringssvar

Det kreative Værksted

Spareforslag 2023-2026 MSB-nr.16

Opsigelse af aftale med Det kreative Værksted (DkV) samt Musik- og Medieværkstedet

Aarhus strammer budgettet op, men holder en hånd under de mest sårbare
En uvis verdensøkonomi, krig i Europa og den højeste inflation i fire årtier har sat kommunernes økonomi under pres. Aarhus Kommune vælger at prioritere en håndsrækning til ældre, til udsatte voksne samt voksne med handicap og til børn i vanskeligheder – men må samtidig skære 1,6 procent generelt i budgetterne.
Kilde: aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2022/august/aarhus-strammer-budgettet-op-men-holder-en-haand-under-de-mest-saarbare/

Jeg er godt klar over, at det IKKE handler om følelser, når der generelt skal spares i en kommune. Dog er der mange i spil i forhold til de besparelser, som fremgår af sparekataloget for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2023-2026. Det virker som om, at det er en meget ”løs hånd”, der holdes under de mest sårbare.

Aarhus Kommunes politikere skal tage stilling til et spareforslag, som reelt set betyder en lukning af Det kreative Værksted i Malling, såfremt det gennemføres.

Lukningen vil have vidtgående konsekvenser for de der er daglige brugere/elever på DkV, samt ikke mindst de medarbejdere, som vil stå uden job. Endvidere vil det få betydning for tilknytningen til lokalsamfundet, da omkring halvdelen af brugerne er bosat i Malling/Beder. DkV har mange aktiviteter, som inddrager lokalsamfundet i form af udstillinger og kreative indslag i bybilledet.

Jeg vil godt sætte et stort spørgsmålstegn ved den forventede besparelse ud fra disse betragtninger:
• Malling er ”sidste stop” inden det bliver Odder Kommune, det vil sige at brugerne skal transporteres til andre dagtilbud fx Aarhus N med transportudgifter til følge.
• Der ansættes to medarbejdere i kommunens interne dagtilbud, på bekostning af medarbejdere tilknyttet DkV (kassetænkning?).
• Lokalerne er løbende blevet renoveret/vedligeholdt til gavn for brugerne. Blandt andet adgangsforholdene for fysisk handicappede (kørestolsbrugere).
• Brugerne har for en stor dels vedkommende relativ kort afstand og dermed kort transporttid til/fra DkV. Og kan dermed benytte busser og letbane uden at skulle skifte.

Jeg håber, at kommunens politikere vil bede om en detaljeret beregning af besparelserne, hvor ALLE kommunens udgifter indgår ved en evt. lukning af DkV.

Venlig hilsen fra en bekymret pårørende
Peter Lundtofte
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Lundtofte

Indsendt

21/11/2022 22:21

Sagsnummer

HS6387442

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69