Gå til hovedindhold

Høringssvar

Der er behov for en genopretning på det sociale område

Der lægges op til meget store nedskæringer på det sociale område. Dette kommer oveni, at området i en årrække er blevet økonomisk udhulet gennem bl.a. finansieringsbidrag og økonomimodeller, der er helt utilstrækkelige i forhold til den faktiske udvikling i antallet af borgere, der har brug for et socialt tilbud. Denne udvikling bør ikke få lov at fortsætte.
Århus Kommune er kendetegnet ved en af landets laveste skatteprocenter, og det giver sig også udslag i serviceniveauet på det sociale område. Enhedslistens socialpolitiske gruppe mener, at det er på høje tid, at Århus Kommune hæver skatten med 1%-point, hvis vi skal have rettet op på det dalende serviceniveau. Desværre er den mulighed nu forspildt for 2023, men det er vigtigt, at kommunen i det mindste gør sig klart, at skatten må stige i 2024.
Sparekataloget for det sociale område og udviklings- og omstillingsplanen viser tydeligt, at budgetforligets pæne ord om så vidt muligt at undgå nedskæringer i kerneydelserne ikke lader sig realisere i praksis. Hovedparten af spareforslagene skærer netop ned i kerneydelserne.
Vi vil i det følgende fremhæve nogle af de værste spareforslag, der vil få alvorlige konsekvenser for brugerne:
Besparelse på kørselsordning for børn med handicap. Der er allerede tidligere forsøgt realiseret besparelser på dette område. Erfaringerne viser, at der er tale om børn, der har behov for meget trygge og forudsigelige rammer i deres hverdag.
Justering af kapacitet på væresteder. Det understøtter ikke Housing First, at spare på værestederne. Værestederne skal tværtimod være med til at understøtte Housing First.
Bedre grundnormering og færre tillægsydelser. Vi kan tilslutte os, at det er en god ide med flere faste medarbejdere og færre vikarer, men med en besparelse på over 8 mio. kr. bliver resultatet i praksis en væsentlig forringelse af tilbuddene.
Investering i sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation på BPA-området. Der er allerede gennemført besparelser på dette område, og der må kraftigt advares mod at forringe området yderligere. Der er tværtimod behov for en genopretning af området.
Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund og Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter. Med disse to forslag lægges der op til alvorlige reduktioner på tilbud, som i virkeligheden ikke er særligt dyre, men som har betydning for mange mennesker. Samtidig ophører man i stor udstrækning med samarbejde med civilsamfundsorganisationer, hvilket også er kontraproduktivt.
Udviklings- og omstillingsplanen har positive elementer, men lægger især i afsnit 3 op til væsentlige reduktioner i kerneydelserne. De positive elementer om tidligere indsats og mere forebyggelse kan vi støtte, men det er urealistisk at tro, at de ikke først på længere sigt vil kunne udmønte sig i mindre udgifter.
Afsnit 5 om digitalisering, afbureakratisering og administration er spændende, men det forekommer ikke særlig godt dokumenteret, at der kan spares næsten 25 mio. kr. her. Hvis det ikke i praksis viser sig muligt at finde et beløb af den størrelse, er det vigtigt, at der ikke som det normalt vil være tilfældet stilles krav om, at beløbet i stedet skal findes på kerneydelserne.
Vi vil stærkt opfordre byrådet til ikke at gennemføre denne spareplan. Der er allerede sparet meget i de senere år. Det vi har behov for nu, er en genopretning af området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul Krogsgård

Indsendt

22/11/2022 12:45

Sagsnummer

HS8659372

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69