Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nedlæggelse af arbejdsgiverpuljer

Hoved MED-udvalget i Teknik og Miljø har følgende høringssvar til de fremlagte spareforslag.

I spareforslag fra MSB – ”Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 2 Tilpasning af beskæftigelsesindsatsen , Nedlæggelse af arbejdsgiverpuljer”, vil besparelsen for MSB betyde en tilsvarende merudgift for magistratsafdelinger. Det er således ikke en reel besparelse for Aarhus Kommune samlet set, men blot flytning af udgifter.

Samtidig er det vores bekymring, at fjernelse af puljer til fleks-i-job og løntilskud til ansættelse af ledige nedsætter hastigheden og skaber friktion i den kommunale aktiveringsindsats. På den baggrund opfordres til at beskrive en proces, der sikrer dette.

Venlig hilsen
Niels Jørgen Friis og Henrik Seiding
Næstformand og formand i Hoved MED-udvalget
Teknik og Miljø
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Jørgensen

Indsendt

22/11/2022 13:08

Sagsnummer

HS6383348

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69