Gå til hovedindhold

Høringssvar

Påtænkt lukning af Det Kreative Værksted, Malling

• Hvis man var en ko, kunne man foranlediges til at tænke, hvad betyder det, at flytte koen til en anden stald med ”stordrift” – så kan vi spare penge, og skidt med koens trivsel.
• Hvis man er ”normal” og ansat i en virksomhed, der lukker, så har man suverænt mulighed for selv at vælge sin næste arbejdsplads.
• Hvis man er voksen og handicappet, kan man desværre se frem mod en flytning til ”stordrift” mod ens egen vilje!
• Hvis man er en ansvarlig, klog og kompetent kommune, værner man om de svage og passer godt det, der fungerer!!!!
I spareforslaget for lukning af DKV i Malling beskrives formålet bl.a. således at ”øge fokus på at understøtte, at borgere med handicap bliver en del af et arbejdsfællesskab”. Hvis man gjorde sig umage og besøgte DKV vil man netop se:
• hvordan ”borgere med handicap” ER en del af et fantastisk arbejdsfællesskab
• hvordan den ”formodede” besparelse tifoldigt omsættes til uerstattelige værdier for borgerne, og ” sikrer, at færre borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden”
• hvordan yderst kompetente medarbejdere rummer, inkluderer, udvikler og skaber omsorg og tryghed for borgerne. Her betyder et ”gearskifte på området”, som det så smart kaldes, at kommunen netop på området mister uvurderlig arbejdskraft.
Som værge og faster gennem snart 25 år til en mentalt handicappet pige og bruger af DKV, har jeg gennem årene oplevet hvordan ”de kommunale tilbud” i forskellig grad – men alle slet ikke i tilstrækkelig grad har levet op til kommunens Politiske og Sociale Vision, og medførte mistrivsel hos hende. Først da hun ”landede” på DKV fik hun en usigelig glæde ved ”at gå på arbejde” – og det siger jo alt!
Hvor foreligger kvalitets-rapporten omkring sammenligningen mellem DKV og de kommunale tilbud i udsagnet: ”Der er tale om tilbud, der i høj grad ligner tilbuddene på de interne dagbeskæftigelsestilbud”? Det virker helt grotesk og hult, når kommunen vurderer at to ekstra ansatte vil kunne løfte det kæmpe, pædagogiske kvalitetsarbejde, det vil blive, at ”samle op” efter lukning af DKV????????? – DET ER UMULIGT! – og får den diametral modsatte effekt end den tiltænkte besparelses formål: ”at sikre, at der i fremtiden er de tilstrækkelige ressourcer til de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte”.
Jeg vil meget gerne tro på Aarhus kommunes Vision og værdigrundlag, men det kræver, at Kommunen selv lever op til det! Der står bl.a.:

En by, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv

…….Og det har brugerne i høj grad på DKV, Værn om det!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

LiseLotte

Indsendt

22/11/2022 13:19

Sagsnummer

HS5983315

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69