Gå til hovedindhold

Høringssvar

Besparelse af tilskud til Hjerneskadeforeningen på 300.000

Byrådsforslag til besparelse

NEJ til at spare Hjerneskadeforeningen væk – det er som at tage fra de fattige og give til de rige!!!!

Hjernen er vores vigtigste organ og når den går i stykker får det store konsekvenser for hele familien!!

Det anslås at der er over 230.000 mennesker i Danmark som lever med en erhvervet hjerneskade. Hvert år indlægges omkring 26.000 voksne og 1.500 børn med skade på hjernen. Det svarer til omtrent 71 voksne og 4 børn hver dag (tal fra Sundhedsdatastyrelsens dataopgørelse 2020 (voksne) og 2011 (børn))

Jeg har desværre ikke tallene for Aarhus kommune, men da vi bl.a. har Danmarks anden største by, vil der være et vist antal som bliver ramte og det har vi også erfaret i Hjerneskadeforeningen.

Liv der redes skal leves. Det er hjerneskadeforeningens motto, og det sker i form af forskellige arrangementer og aktiviteter, herunder også Skolen for Senhjernskadede.

Som tidligere bestyrelsesmedlem har jeg et indgående kendskab til arbejdet og tilbuddene i foreningen. Desuden har jeg erfaring fra da min hjerneskadede mand som med glæde benytter sig af tilbud i Skolen for Senhjernskadede. Han bor på plejehjem nu, og det er stadig med stor glæde, han ser frem til at skulle i Hjerneskadeforeningen. Og som 24/7 pårørende da han boede hjemme, så jeg frem til et pusterum, når han skulle til aktivitet i Hjerneskadeforeningen.

Aktiviteterne i Hjerneskadeforeningen er meget vigtig og livgivende for personer der har fået en hjerneskade, da de oftest ikke kan deltag i mange af de øvrige tilbud, som bliver udbudt i Aarhus kommune. Det er et fristed for deltagerne og det har stor betydning, at de er sammen med ligestillede – andre steder kan de føle sig udenfor eller unormale!

Mange hjerneskadede oplever ensomhed, fordi de ikke længere har mulighed for at
dyrke de interesser, som de havde tidligere. Ensomheden bliver brudt, når de kan komme i foreningen og dyrke deres interesse eller komme til et foredrag.

Ved byrådets forslag på besparelse af Hjerneskadeforeningen får det mig til at føle, at der bliver set stort på al den frivillige arbejdskraft, som der også er og bliver ydet i foreningen. Især vil jeg fremhæve foreningens formand og hendes mand, som har været primus motor med at starte foreningen og de har lagt et utal af arbejdstimer for at få Hjerneskadeforeningen og Skolen for Senskadede op på det niveau, som det er i dag.

Den frivillige indsats er desværre ikke nok til at køre foreningen videre – det kræver en form for finansiering til f.eks. rengøring af toiletter (som kan være meget snavsede efter at f.eks. en halvsidet lammet person eller en lignende har benyttet det), foredrag kreative aktiviteter, samværsgruppe m.v. og desuden vil det også resultere i afskedigelse af personale.

På baggrund af ovenstående beskrivelse og argumenter skal jeg herved på det kraftigste anmode byrådet om at frafalde forslaget om at spare Hjerneskadeforeningen væk.

Med venlig hilsen
Karen Yde
Hans Broges Gade 29 2.sal
8000 Aarhus C
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karen Yde

Indsendt

22/11/2022 22:13

Sagsnummer

HS4010311

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69