Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af NordByen, flytning af Malmøgade og omlægning af nattjenesten

Gennem de seneste år er der sket ændringer for borgerne på NordByen og Malmøgade og alle ændringer har medført mindre kontakt med fagpersonale og dermed en forringelse af deres vilkår. Nu er der så udsigt til helt at lukke Norbyen og flytte Malmøgades borgere på Gøteborg Allé, samtidig med at nattjenesten skal på Østervang. På Malmøgade har borgerne selv mulighed for at lave mad, men det vil ikke være muligt efter flytning. En af de største faktorer for tilbagefald til kriminalitet og/eller misbrug er ensomhed og ved fortsat at skære i muligheden for støtte fra fagpersonale døgnet rundt, er der markant større risiko for at fastholde de mest udsatte borgere i et liv uden reel mulighed for at kunne komme i egen bolig og dermed opnå et forsørgelsesgrundlag.

Housing First med brug af ACT-, ICM- eller CTI-metoden (de tre forskellige metoder til individuel intensiv bostøtte) er endnu ikke fuldt implementeret og i materialet fra Socialstyrelsen, lægges der også vægt på hvordan der fortsat skal være mulighed for akutpladser. Malmøgades faciliteter yder glimrende mulighed for en recovery-baseret støtte og træning inden borgeren indgår i Housing First-programmet.

For mange af borgerne på Nordbyen og Malmøgade er hjemløshed ikke den eneste udfordring, men tværtimod en konsekvens af et liv præget af betydelig nedsat funktionsevne, hvorfor det vil være en yderligere forringelse af deres livsvilkår med flytning og lukning.

Beslutningen om lukning af Norbyen, flytning af Malmøgade og omlægning af nattjenesten bør revideres med udgangspunkt i borgernes behov og efter samråd med fagpersonalet. Alene om natten er det flere gange om ugen et vilkår, at personalet, som både dækker NordByen og Malmøgade, kører til modsat matrikel for at låse en borger ind, udlevere fixe-værktøj eller yde omsorg. Med flytningen til Østervang vil der være en køretur på min. 25 minutter hver vej. Eller er det meningen borgerne skal stå udenfor indtil dagvagten møder ind, at de skal genbruge eller dele værktøj og klare deres angst el. selv? Det kan hurtigt blive til mange unødige minutter i transport, hvis nuværende serviceniveau, som i forvejen er skrabet, skal opretholdes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Connie Ankerdal

Indsendt

22/11/2022 22:42

Sagsnummer

HS4749934

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69