Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kompenserende undervisning til mennesker med synshandicap

Høringssvar vedrørende besparelse på den kompenserende undervisning til mennesker med synshandicap – MSB spareforslag 2023-2026 nr. 16

Dansk Blindesamfund Østjylland ønsker hermed at kommentere forslaget om en 50 % reduktion i tilskuddet til kompenserende specialundervisning til Blindes Oplysningsforbund, da dette vil have særdeles vidtrækkende konsekvenser for blinde og stærkt svagsynede.

Vi vil som indledning til vores Høringssvar gøre opmærksom på, at det ikke er pladser Aarhus Kommune køber hos Blindes Oplysningsforbund. Vi tilbyder hvert år inden for vores tildelte rammebevilling et stigende antal borgere specialundervisning, der er særligt tilrettet den enkeltes behov.

I høringsbrevet lægger MSB vægt på, at den fremlagte spareplan bl.a. skal sikre, at færre borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden, og nævner, at det skal ske ved investering i tidlige indsatser. Lige netop derfor skal MSB ikke spare på den kompenserende undervisning til blinde og svagsynede, da denne undervisning er helt afgørende for, at mennesker der mister synet eller som allerede har et synshandicap kan blive ved med at klare sig selv. Tag nu bare fx indførelsen af Mitid. Som seende kan du måske rode med det selv, men som blind eller stærkt svagsynet, er det en forudsætning, at du kan få undervisning i at navigere med forstørrelse og taleprogrammer i systemet for at kunne bruge det. Når man så har fået undervisningen, så kan man selv igen gå på banken, i E-boks og alle de andre steder, hvor man skal bruge Mitid. Et andet eksempel er indkøb af dagligvarer. Synshandicappede kan ikke få praktisk hjælp til indkøb, og må derfor ofte vælge at handle på et online supermarked. Her er der også brug for undervisning i, hvordan man bruger hjemmesiderne med forstørrelsesprogrammer og taleprogrammer, og hvordan man betaler. Når man som synshandicappet først har lært det, så kan man selv handle online. Kompenserende undervisning handler om at øge den enkeltes selvhjulpenhed og livskvalitet og dermed mindske afhængigheden af hjælp og støtte fra bl.a. Aarhus Kommune.

Det er en tidlig indsats, der skal til for, at man kan blive ved med at klare sig selv med et synshandicap, og her er den kompenserende undervisning som Blindes Oplysningsforbund giver altafgørende.

Det at miste synet er en alvorlig forandring i et menneskes liv. Det kræver, at man lærer helt nye metoder til at klare almindelige gøremål i den daglige tilværelse. Hvor man før kunne tage en avis med hen i sofaen, klikke rundt med musen på Pc’en, læse sin egen post, læse på iPad eller andre smartphones, skal man nu til at tilegne sig nogle helt nye færdigheder for at få opfyldt de samme behov. Og det hele skal nu til at foregå gennem ørerne og fingrene.
Blinde og stærkt svagsynede har derfor altid haft behov for særligt tilrettelagt undervisning bl.a. for at kunne tilegne sig information og kommunikere med andre. Dette behov er bestemt ikke blevet mindre i det moderne samfund, hvor kommunikation foregår digitalt, og hvor kommunerne selv har digitaliseret sin kommunikation med borgerne. Blindes Oplysningsforbund har gennem mange år haft overenskomst med Aarhus Kommune om at udbyde bl.a. kompenserende specialundervisning i IT, mobiltelefon med tale, struktureret læsning med lydbogsafspiller samt punktskrift, herunder brug af avanceret elektronisk punktudstyr til læsning og skrivning.

Dansk Blindesamfund Østjylland skal understrege, at formålet med den kompenserende undervisning er at give borgere med synshandicap nye færdigheder, som kan afhjælpe følgerne af deres synshandicap – ikke at træne noget de allerede kan. Derfor foretager Blindes Oplysningsforbund en grundig visitation til den kompenserende specialundervisning. Behovene vurderes meget nøje, dels før undervisning iværksættes, dels ved løbende evaluering. Alle får kun lige netop det antal timer der er brug for, for selv at kunne arbejde videre.

Det kan oplyses, at udgiften til kompenserende specialundervisning for borgere med synshandicap i Aarhus Kommune har været den samme gennem mange år, mens behovet og efterspørgslen har været stigende. Det er, som for alle andre forskelligt, hvor mange timer den enkelte synshandicappede har brug for, for at kunne mestre forstørrelsesprogrammet eller taleprogrammet inden for et givent område.

En væsentlig del af den kompenserende specialundervisning gives i tilknytning til kommunens bevilling af et hjælpemiddel fx en computer med synskompenserende tale- eller forstørrelsesprogram. Undervisningen i brugen af de specielle programmer, er en grundlæggende forudsætning for, at borgeren kan bruge det bevilgede hjælpemiddel. Får borgeren ikke kompenserende undervisning kan hjælpemidlet ikke bruges. I disse sammenhænge er der brug for at lære helt nye færdigheder, som for den enkelte med synshandicap, kan være særdeles svære at tilegne sig, og dette kræver kompenserende undervisning, som er målrettet den enkelte, og som foregår individuelt eller på meget små hold. Bliver denne mulighed skåret væk, opfylder hjælpemidlet ikke det formål, det er bevilget til, og kommunens penge er spildt.

Endelig finder Dansk Blindesamfund Østjylland det helt urimeligt, at MSB foreslår at skærer 50 % på alle overenskomster om kompenserende specialundervisning, uden at der er sket en vurdering af de enkelte tilbuds værdi. Blindes Oplysningsforbund i Aarhus har en unik ekspertise vedr. synskompenserende specialundervisning, som er udviklet gennem mere end 30 år, og der er tale om et tilbud, som kommunen er forpligtet til at give. Det vil således ikke være lovligt at afvise eller udsætte en ansøgning om specialundervisning for voksne af økonomiske årsager, jf. undervisningsministeriets vejledning om specialundervisning for voksne kap. 2.

På baggrund af disse argumenter skal Dansk Blindesamfund Østjylland opfordre MSB til at droppe besparelsen på 50 % svarende til 258.000 kr. til Blindes Oplysningsforbund. Allerede i dag udnyttes ressourcerne til det yderste, og Aarhus Kommune får rigtigt meget for pengene.

Afslutningsvis skal det nævnes, at Dansk Blindesamfund undrer sig over, at spareforslaget på den kompenserende undervisning er nævnt i tilknytning til forslag, der primært handler om beskæftigelse. Det skal i den forbindelse understreges, at den kompenserende undervisning, der ydes af Blindes Oplysningsforbund, ikke har beskæftigelsessigte, men alene til formål at give borgere med synshandicap nye færdigheder, som kan afhjælpe følgerne af deres synshandicap i hverdagen.

Venlig hilsen
Helle Kaas Schmidt
formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Kaas Schmidt

Indsendt

23/11/2022 09:56

Sagsnummer

HS5624927

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69