Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nedlæggelse af Det Kreative Værksted

Egnsarkivet er nærmeste nabo til DKV, idet vi deler huset i nr.18. Vi kan derfor følge med i deres daglige aktiviteter med pasning af den store have, madlavning og fremstilling af ting, der f.eks. kan sælges på julemarked eller firlurlige figurer, som udstilles i Sognegården. Eleverne har mange forskellige psykiske og fysiske udfordringer, Der er ikke langt fra latter og sang til høje stemmer og gråd og tilbage igen. Det er en broget gruppe, som kræver nærvær, omhu, faglighed og en god kontakt til hver enkelt. DKV er et trygt sted, som også formår at få eleverne engageret i lokalsamfundet- børnehaverne kommer på besøg og der er åben cafe engang om ugen. I forbindelse med et projekt "Forskøn Bredgade" blev der fremstillet bænke, der blev stillet op ved busstoppestederne samt blomsterkasser. Egnsarkivet og DKv har gentagen gange holdt Åbent Hus sammen. Det er også DKV, der holder cykelhvilestedet "Åle Katrines Hul" på Ajstrupvej og var med til at etablere stedet.
Som det fremgår, er eleverne beskæftiget med meningsfyldt arbejde året rundt- en beskæftigelse der i høj grad også kommer andre til gode.
Beder Malling Egnsarkiv skal opfordre til, at dette unike sted for voksne handicappede bevares.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirsten Williams Beder Malling Egnsarkiv

Indsendt

23/11/2022 11:48

Sagsnummer

HS2861040

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69