Gå til hovedindhold

Høringssvar

Besparelser i Hjerneskadeforeningen

”Man skal ikke dømme et andet menneske, før man har gået i hans/hendes sko”, og kære kommune: Man skal ikke dømme en forenings aktivitet ud fra 2 tælleuger på et helt år.

Baseret på de 13 år jeg har været ansat her i Hjerneskadeforeningen som socialpædagog, ved jeg om nogen, hvilken kæmpe forskel dette sted gør for alle de personer i Aarhus kommune, der har pådraget sig en hjerneskade, og ikke mindst deres pårørende.

Mange hjerneskadede er ramt på initiativet, og blandt vores vigtigste opgaver er netop at aktivere, motivere og engagere, så vi kan være med til at give dem et større, givende, sjovere og udviklende indhold i trygge rammer, i det liv som nu er helt forandret.

Jeg har haft kontakt med rigtig mange, både pårørende og skadede, og ved, at vi som forening har været skelsættende i deres liv.

Det kan ikke understreges nok, hvor meget det sociale møde mellem hjerneskadede betyder. Det være sig både på vores udflugter, sociale arrangementer som grillfester, julefrokoster, ture i musikhuset mm., og ikke mindst i de daglige aktiviteter vi har i ugens løb.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at min arbejdsfunktion har en afgørende betydning for, hvilken udbytte man får som brugere af Hjerneskadeforeningen.
Blandt aktiviteter der bidrager til dette udbytte, kan nævnes mit ugentlige kreative hold, hvor jeg gennem kreative aktiviteter understøtter, udfordrer, fastholder og udvikler den enkelte, både motorisk, kreativt og socialt.
Hertil bl.a. også Samværdsgruppen, hvor jeg gennem tillid og pædagogisk indsigt er med til at skabe et hjerterum, hvor der kan knyttes nye relationer og netværk, hvor de kan udvikle deres egenomsorg og selvværdsfølelse, og hvor der er plads til grin, tårer og sang. En forudsætning herfor, er indsigt i den enkeltes problematik og behov, også for at se og forhindre konflikt af enhver art.

”Et liv der reddes, skal også leves”, er Hjerneskadeforeningens motto. Og det er det, vi kan her: Give personer med en senhjerneskade en markant bedre livskvalitet.

Så kære kommune: Jeg er overbevist om, at I allerede ved, hvilken forskel vi gør for denne sårbare og alt for ofte oversete gruppe, og at I derfor selvfølgelig vil prioritere de 300.000 kr., så Hjerneskadeforeningen også fremover kan få lov til at lave et uundværligt stykke arbejde.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lenette Guldager Andresen

Indsendt

23/11/2022 17:54

Sagsnummer

HS5124649

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69