Gå til hovedindhold

Høringssvar

Børn og Unge specialtilbud spareforslag 32-34 Det Kreative Værksted

Det er helt uacceptabelt at spare Det Kreative Værksted i Malling væk.
Det vil være et åbenlyst og muligt svigt af kommunens ansvar for at overholde Lov om Social Service, LBK nr. 170 af 24/01/2022, §1, med særlig henvisning til pkt. 3): “At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”
Værkstedets målgruppe er sårbare og socialt udsatte borgeres arbejdsplads, og mulighed for at skabe socialt netværk i et dagligt virke og samspil med andre. Hvis det forsvinder, vil brugernes deltagelsesmuligheder i samfundet sandsynligvis forsvinde. Under alle omstændigheder rammer det en meget sårbar gruppe af borgere, hvis hverdagsgrundlag i form af kontakt til andre og muligheden for at virke aktivt i et socialt fællesskab, spoleres. Derudover er Det Kreative Værksted en aktiv og integreret del af lokalsamfundet, og samarbejder med professionsuddannelser inden for området. Som social- og specialpædagog og -underviser igennem 42 år, er det med blødende hjerte at lytte til brugerne selv udtrykke sig om betydningen af DKV for deres trivsel, sociale kontakt og deltagelsesmuligheder i samfundet - hvis værkstedet lukker! (Video på FB Beder-Malling Bazaren d.d.). En af deltagerne genkender jeg på videoen som en ung person vi tog imod for 34 år siden på landets første døgninstitution for målgrupper, hvis udviklingsmuligheder og deltagelsbaner var stærkt udfordrede qua komplekse funktionsnedsættelser. Og hvilken glæde at se borgeren udtrykke sig i det hele taget, og med det samme hjerte bankende forrest i kampen for egen og kollegaer/venners trivsel og meningsgivende tilværelsesgrundlag.
Det tager ÅR at opbygge, men kun et splitsekund for en politikers pennestrøg at spolere! Og hvilket alternativt tilbud kan erstatte Aarhus Kommunes forpligtelse i henhold til SL nr. 170 §1?

Med venlig hilsen
Hanne Mahler
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Mahler

Indsendt

23/11/2022 18:00

Sagsnummer

HS2189699

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69