Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. Det kreative Værksted

Mit første møde med DkV, var da jeg i forbindelse med en langtidssygemelding i 2010, var i genoptræning i det meste af et år.
Det gav mig indsigt i, hvordan DkV arbejder med eleverne, så de får de bedst mulige betingelser for udvikling af potentiale via pædagogisk kreativt og praktisk samarbejde. Det var et sted, der var svært at slippe, og jeg har siden bevaret kontakten.
Jeg har senere, i forbindelse med mit arbejde som socialrådgiver og STU-konsulent på Solbakkens Rådgivningscenter, haft en af vores STU-elever i praktik, som medarbejder på DkV. En praktik, som eleven gav udtryk for, var den allerbedste af alle de praktikker vedkommende havde været i. Jeg kan kun være enig. Vi fik, ved opfølgningsmøderne, megen konstruktiv feedback og desuden en kompetent udførlig og realistisk udtalelse, som eleven kunne bruge på sin videre vej.

Hvad Det kreative Værksted kan tilbyde, som mange andre dagtilbud ikke kan, synes jeg, er beskrevet meget grundigt og tydeligt i høringssvarene.
Det er et lille sted, berammet til 20-21 elever, hvilket gør det ideelt til borgere med psykisk/psykiatrisk overbygning, da grupperne er små og overskuelige. Af samme grund er der sjældent behov for skærmning og en til en kontakt.
Rammen er helt ideel - huset og haven bærer absolut intet institutions-præg. Det føles hjemligt og trygt for eleverne, for praktikanter og for enhver, der kommer på besøg på DkV.

Så, hvad kan jeg bidrage med, som ikke allerede er skrevet?
Jeg kommer til at tænke, at begrebet “at bidrage” kan være et nøgleord.
Eleverne: bidrager, blandt meget andet, med deres fantasihave, kunsthåndværk, dramaforestillinger, havehjælp til pensionister, bagning, sylt, mostfremstilling og meget andet. Det at give noget brugbart til andre, har stor betydning for selvfølelse og identitet.
Medarbejderne: Et tæt forankret team af ildsjæle, som forstår samarbejdets kunst, hvilket giver genlyd i eleverne, så de trives. Desuden er de altid parat til at modtage særligt sårbare borgere i virksomhedspraktik, jobtræning eller udredning og dette yderst professionelt.
Lokalmiljøet: DKV er blevet en integreret del af lokalsamfundet. Der er åben café hver torsdag, hvor enhver borger, kan komme til kaffe og hjemmebagt kage. De har været meget synlige i Malling by med bidrag til bænke, blomsterkummer og anden udsmykning og stort engagement og bidragelse i “liv i Bredgade”

Som afslutning på dette høringssvar; det vigtigste er naturligvis eleverne. Jeg kender mange af dem, fordi de har været der i så mange år. De senere tilkomne, kender jeg kun fra mine besøg på DkV.
Det er min opfattelse at, langt de fleste af eleverne ikke ville kunne trives i større sammenhænge, eller i skånejob på en ordinær arbejdsplads.

Det kreative Værksted favner vidt og kan tilbyde noget helt særligt til eleverne, til praktikanter og til lokalmiljøet.

Med venlig hilsen
Inger Ravnsbo
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inger Ravnsbo

Indsendt

24/11/2022 09:17

Sagsnummer

HS1182132

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69