Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ryhave Kollegiet

Høringssvar fra de frivillige på Ryhave Kollegiet

Vi er blevet bekendt med, at Ryhave Kollegiet er en del af Århus kommunes sparekatalog. Det skal i fremtiden ikke fungere i sin nuværende form, men i stedet drives af civilsamfundet. Det betyder, at der skal være forskellige typer af frivillige medarbejdere og organisationer, som varetager det daglige arbejde.
Vi har igennem længere tid været de tre faste frivillige og har derigennem fået et indblik i, hvordan der arbejdes på stedet. Der er ingen tvivl om, at det er af den største betydning for familierne, at det er professionelle og erfarende medarbejdere, de møder i hverdagen. Den støtte, vejledning og motivation, som der ydes fra de ansatte, er med til at skabe et bedre liv for de unge mødre og deres børn.
Som frivillig er vi på ingen måde i stand til at erstatte det udannede faste personale. Vi er ikke kvalificeret til at have ansvar for den type af socialt arbejde. Vores arbejde må aldrig være andet end at give en ekstra hånd og skabe lidt ”krydderi” i hverdagen.
Skal kollegiet fremover fungere på de betingelser, der er beskrevet i spareforslaget, ønsker vi ikke at være en del af de frivillige, der skal udføre de forskellige opgaver på stedet.
Vi finder det helt uacceptabelt, at der uden hensyn til familiernes trivsel og tryghed, er planer om at gennemføre så store ændringer for Ryhave Kollegiet. Fraværet af faglig uddannet personale vil få stor betydning for familiernes fremtid. At der ikke tænkes langsigtet og på de konsekvenser, det fremover vil få for mødrene og deres børn, er både uansvarligt og udtryk for en manglende forståelse for deres situation.

Med venlig hilsen
De frivillige på Ryhave Kollegiet
Anna Mose Kirchner, Sille Marie Olsen og Connie Kjerri
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Conni Kjerri

Indsendt

24/11/2022 11:54

Sagsnummer

HS5778866

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69