Gå til hovedindhold

Høringssvar

BPA-ordningen - handicaphjælperordningen

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN
MSB HØRINGSSVAR VEDR. BESKÆRINGEN AF BPA ORDNINGEN, HANDICAPHJÆOPER0RDNINGEN

SpareKataloget SK 13 Besparelse på Handicaphjælperordningen – BPA ordning.
Forslaget om ansættelse af en ”sundhedsperson” til at presse timetallet pr bruger ned på BPA området - peger på sværere levekår, ringere trivsel, for mennesker med et betydeligt handicap.

Det synes som om tankegangen er:
hvis man ansætter en "sundhedsperson" til at overbevise personen med handicap om at hun "i virkeligheden" (med opbydelse af alle kræfter) kan klare lidt flere ting i dagligdagen, kan man presse hjælper-timetallet pr bruger ned på BPA området.
Den tankegang giver anledning til socialpolitisk bekymring. Det vil stresse både bruger og hjælper.

I Århus Kommune har området i en årrække været præget af underfinansiering budgetmæssigt, især fordi der ikke er taget højde for, at antallet af mennesker med komplekse problemer vokser mere end den procentvise befolkningstilvækst. Årligt konstateres betydelige budgetoverskridelser - det skal kommunen have ros for, fordi det tyder på, at man i bevillingspraksis vægter borgernes faktiske behov og retssikkerhed højere end budgetrammen.

Hjælperordningen - engang kaldet Århus kommunes flagskib på socialområdet, eller "Århus-ordningen" - har til formål at sikre en helhedsorienteret, fleksibel hjælp til borgere med omfattende fysiske funktionsnedsættelser, som selv kan være daglig leder for et team af hjælpere.
Der er godt 2000 mennesker på landsplan, hvis liv og hverdag er afhængige af en BPA-ordning.
Det bør ikke være en kamp for dem med eksisterende ordning, at få lov at beholde den hjælp, de har brug for ved den årlige revurdering - heller ikke selvom en sundhedsfaglig medarbejder kan anbefale brug af ble eller en aktuator på køleskabsdøren. BPA-brugerne er mennesker med en aktiv og fleksibel hverdag - hvor de alle bidrager aktivt til samfundet, med hvad de nu hver især evner og brænder for.
Det bør heller ikke være en kamp for de nytilkomne kandidater til ordningen - hvad enten de er nyskadede eller lige fyldt 18 år. Visitationen skal heller ikke her opleves som om man skal passere en bevæbnet portvogter - i en situation, hvor borgeren oftest ikke kender sine rettigheder og muligheder i et stort og komplekst system, og hvor man sidder med alle sine begrænsninger krænget ud på bordet.
Fra politisk side ønskes det, at unge med handicap i langt større omfang end i dag, sammen med alle andre unge kommer i uddannelse og arbejde. Den bølge kommer aldrig i gang, hvis de unge i stigende omfang låses fast til hjemmet.
Målgruppen er i øvrigt ikke kendt for at ønske at have en hjælper hos sig i større omfang end nødvendigt.
Hjælp efter BPA-bestemmelserne må i øvrigt rent juridisk ikke udmåles på samme måde som hjemmehjælp efter §83 - derfor ser vi heller ingen grund til at bekoste yderligere sundhedsfaglig ekspertise. Målgruppen har ikke noget betydeligt rehabiliterings-potentiale ifht. selvhjulpenhed - de har et varigt og omfattende, fysik handicap.
I tvivlstilfælde benyt i stedet gratis konsulentbistand fra VISO, DUKH eller relevant handicaporganisation.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Viggo Jonasen

Indsendt

24/11/2022 12:15

Sagsnummer

HS7555582

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69